Repertuar

Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd na Litwie

Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd na Litwie

Adam Mickiewicz
Reż. Mikołaj Grabowski
YouTube - Narodowy Stary Teatr Live

Data
premiery

09.12
2011

daty
wystawiania

 • 09.12
  2011
 • 10.12
  2011
 • 28.12
  2011
 • 29.12
  2011
 • 30.12
  2011
 • 31.12
  2011
 • 12.01
  2012
 • 13.01
  2012
 • 14.01
  2012
 • 15.01
  2012
 • 17.01
  2012
 • 18.01
  2012
 • 02.03
  2012
 • 03.03
  2012
 • 15.03
  2012
 • 16.03
  2012
 • 17.03
  2012
 • 18.03
  2012
 • 08.05
  2012
 • 09.05
  2012
 • 05.06
  2012
 • 06.06
  2012
 • 08.06
  2012
 • 09.06
  2012
 • 09.10
  2012
 • 10.10
  2012
 • 11.10
  2012
 • 12.10
  2012
 • 20.11
  2012
 • 21.11
  2012
 • 22.11
  2012
 • 14.12
  2012
 • 15.12
  2012
 • 16.12
  2012
 • 18.12
  2012
 • 19.12
  2012
 • 06.02
  2013
 • 07.02
  2013
 • 08.02
  2013
 • 09.02
  2013
 • 10.05
  2013
 • 11.05
  2013
 • 17.05
  2020

czas
trwania

3 godz. 15 min. (1 przerwa)

„Myślenie o wystawieniu Panu Tadeusza było naturalną konsekwencją takich moich spektakli jak Pamiątki Soplicy według Rzewuskiego czy Opisy obyczajów według księdza Kitowicza. Z tym zamiarem nosiłem się dosyć długo i w końcu zdecydowałem się go zrealizować” – mówi Mikołaj Grabowski. „Przygotowując wraz z Tadeuszem Nyczkiem sceniczną adaptację epopei wyszedłem z założenia; które wynika z samej istoty utworu Mickiewicza. Zarówno w poszczególnych księgach; jak i w Epilogu znajdujemy bowiem liczne fragmenty na temat bolesnego poszukiwania utraconej ojczyzny. Zrozumiałe z emigracyjnej perspektywy zawołania: O Matko Polsko! Ty tak świeżo w grobie / Złożona – nie ma sił mówić o Tobie! czy też: Jedna już tylko jest kraina taka; / W której jest trochę szczęścia dla Polaka: / Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie / Święty i czysty; jak pierwsze kochanie – zamieniają Polskę w obiekt nieustającego; quasi-religijnego kultu. W tym znaczeniu Pan Tadeusz jest dla Polaków swego rodzaju Biblią. ”I tak był przez lata; nie tylko w dobie zaborów; postrzegany: „W najgłębszej istocie swej jest Pan Tadeusz poematem religijnym; jest kantykiem wiary w zwycięstwo nad złem; w zwycięstwo zarówno jednostkowe; jak zbiorowe; człowieka; jak narodu. (…) Naród polski nie ulegnie zatracie; zrzuci schorzałe narośle przeszłości; spełni swą misję; co więcej: ustrojem swym posłuży za wzór nadchodzącej epoce rozkwitu wolności i religii” – pisał w 1934 profesor Stanisław Pigoń. Punktem wyjścia przygotowywanej w Starym Teatrze inscenizacji jest właśnie to nieustanne pielgrzymowanie Polaków do Polski – wyśnionej; wspaniałej; świętej; ale wciąż nieosiągalnej. Ta wędrówka pozwala na rytualne przeżywanie powrotu do źródeł wszelkiego dobra i piękna; przy wtórze żarliwych modlitw zanoszonych do nieba – czyli tej mitycznej Ojczyzny. Bohaterami spektaklu są współcześni pielgrzymi; którzy – wyśpiewując kolejne antyfony do Polski – odbywają podróż w głąb narodowej duszy.GRAND PRIX 52. Kaliskich Spotkań Teatralnych 2012