Oferta dla grup zorganizowanych

Zapraszamy grupy ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na warsztaty i lekcje teatralne do przedstawień, związane z programem szkolnym. Mogą one zostać zorganizowane w dogodnym dla Państwa terminie, np. przed spektaklem. Zajęcia są skutecznym narzędziem poszerzenia wiedzy na temat teatru i prezentowanych na deskach Starego Teatru przedstawień oraz angażującą ich uczestników w różne formy aktywności.

Zachęcamy także do wizyty w naszym muzeum. W MICET chcemy nie tylko przybliżyć prawie 240 lat historii Starego Teatru w Krakowie i jego rolę w tworzeniu polskiej kultury i sztuki, ale również – tytuły i tematy z aktualnego repertuaru. Wyjątkowe, multimedialne i interaktywne stanowiska pracy zainteresują młodych ludzi w każdym wieku.

 

Oferta dla grup zorganizowanych

Lekcje i zajęcia warsztatowe

Lekcje i zajęcia warsztatowe

Proponujemy różne formy edukacji w muzeum: warsztaty z edukatorami dla młodzieży, dorosłych i seniorów, otwarte warsztaty z artystami MICET Master Class, zajęcia teatralne dla dzieci, wystawy czasowe oraz cykliczne spotkania z twórcami dookoła spektakli Starego Teatru.

Redefiniowanie pojęć, tworzenie map myśli, odczytywanie sensów obiektów (rekwizytów), improwizacja i proces twórczy – podczas spotkań w MICET chcemy prowokować do zadawania istotnych pytań o nas samych: skąd przychodzimy?kim jesteśmy?kim możemy się stać?

Maksymalna liczba uczestników zależy od wybranej formy edukacyjnej.

Masz pytania?

Chcesz zapisać się na zajęcia?

Skontaktuj się z naszymi edukatorami:

 

Łukasz Zaleski

tel. 788 093 867
e-mail: lukasz.zaleski@stary.pl

 

Daniel Arbaczewski 

tel. 735 597 182
e-mail: daniel.arbaczewski@stary.pl