Kultura bez barier

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie realizuje przedsięwzięcie grantowe „Zwiększenie dostępności oferty Muzeum Interaktywnego MICET w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością słuch ”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności oferty Narodowego Starego Teatru i Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej (MICET) dla osób z niepełnosprawnością słuchu (osób głuchych i słabosłyszących) do 31.05.2023 roku poprzez:

1. Zapewnienie dostępności stałej  interaktywnej ekspozycji MICET w oparciu o koncepcję podróży odbiorcy,

2. Wzrost wiedzy i kompetencji 20 pracowników i pracownic Narodowego Starego Teatru i MICET w zakresie dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprzez realizację zaplanowanych w ramach projektu szkoleń oraz możliwość konsultacji z fachowcami z Fundacji Migawka,

3. Umożliwienie pełnego uczestnictwa osobom z niepełnosprawnością słuchu w 6 repertuarowych przedstawieniach Starego Teatru, poprzez przygotowaną transkrypcję tekstu.

Wartość grantu: 188 450,00 PLN