Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Narodowy Stary Teatr im, Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstów alternatywnych do zdjęć i grafik
 • brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji do materiałów audiowizualnych `
 • kontrast treści w stosunku do tła jest niewystarczający, po zmianie kontrastu zdjęcia stają się czarno-białe
 • częściowy brak etykiet linków i przycisków
 • częściowo nieodpowiednia struktura nagłówkowa

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Peplinska-Pietrzak.
 • E-mail: katarzyna.peplinska-pietrzak@stary.pl
 • Telefon: 504859246

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
 • Adres: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
  ul. Jagiellońska 5
  31-010 Kraków
 • E-mail: sekretariat@stary.pl
 • Telefon: 12 421 29 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Chcemy coraz bardziej otwierać się na różnorodność potrzeb odbiorców. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli, warsztatów, wydarzeń towarzyszących oraz budynków należących do Teatru.
Teatr posiada dwa budynki: budynek przy ul. Jagiellońskiej (Duża Scena, Nowa Scena, Sala Modrzejewskiej, Strefa BE) oraz budynek Sceny Kameralnej.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z różnymi potrzebami jest Katarzyna Peplinska-Pietrzak.
kontakt: 

e-mail: katarzyna.peplinska-pietrzak@stary.pl

tel./SMS: 504859246    

OTOCZENIE INSTYTUCJI

Budynek przy ul. Jagiellońskiej mieści się w ścisłym centrum, w obrębie Starego Miasta. Powierzchnia jest często nierówna, a chodniki wąskie. Poruszanie się po nich może być trudne dla osób z niepełnosprawnością ruchu, poruszających się na wózku.

Do budynku przy ul. Starowiślnej prowadzi chodnik.

Narodowy Stary Teatr (Duża Scena, Nowa Scena, Sala Modrzejewskiej, Strefa BE)

ADRES

Jagiellońska 1, 31-010 Kraków

DOJAZD

Najwygodniej dojechać na przystanek Teatr Bagatela, który znajduje się ok. 240 m od budynku Teatru.

Tramwaje: 2, 4, 8, 13, 14, 18, 24

Autobusy: 124, 152, 304, 424, 502

MIEJSCA PARKINGOWE

Teatr nie posiada parkingu dla widzów.

Ogólnodostępne miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania znajdują się najbliżej przy ulicy Krupniczej (ok. 400 m od Teatru).

Ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Jagiellońskiej (1 miejsce ) i Szczepańskiej (2 miejsca).

Teatr mieści się w Strefie Ograniczonego Ruchu. Oznacza to, że bezpośredni dojazd do budynku własnym samochodem jest niemożliwy.

Jest możliwy dojazd uprawnionymi taksówkami, komunikacją miejską oraz pojazdami z identyfikatorem umożliwiającym wjazd do strefy ograniczonego ruchu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką dostępności. Postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Wejście główne: Duża Scena, Nowa Scena, Sala Modrzejewskiej, Strefa BE

Główne wejście do budynku Starego Teatru znajduje się przy ul. Jagiellońskiej. Można dostać się nim na Dużą Scenę, Nową Scenę, Salę Modrzejewskiej, Strefę BE.

Wejście prowadzi z poziomu chodnika, nie ma progów. Drzwi są przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane manualnie. Ich szerokość wynosi ponad 90 cm. Za drzwiami znajduje się hol kasowy.

Z holu kasowego może wejść do dolnego foyer. Wejście do dolnego foyer z holu kasowego prowadzi przez drzwi wahadłowe. Ich obsługa może być zbyt trudna dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Zespół Obsługi Widzów służy pomocą przy wejściu do foyer oraz w szatni.

KASA BILETOWA

Kasa biletowa znajduje się po prawej stronie głównych drzwi wejściowych do Teatru. Nie ma progów ani schodów do pokonania. Kasa Teatru posiada system wzmocnienia dźwięku: głośnik i mikrofon.

SZATNIA

Szatnia znajduje się w dolnym foyer, na wprost oraz po prawej stronie głównego wejścia do Teatru.

TOALETY

Toalety znajdują się na parterze obok Strefy BE oraz na pierwszym piętrze. Na każdym poziomie znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Na pierwszym piętrze toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest jednocześnie toaletą damską. Z toalety może korzystać jedna osoba naraz. Toaletę można zamknąć od środka.  

DUŻA SCENA i Sala MODRZEJEWSKIEJ

Duża Scena i Sala Modrzejewskiej znajdują się na 1 piętrze. Na 1 piętro można dostać się schodami lub windą. Winda łączy dolne foyer z foyer górnym. Foyer to duże pomieszczenie, w którym widzowie czekają na spektakl lub mogą tam odpocząć podczas przerwy.

Wejście do windy na parterze znajduje się w korytarzu za szatnią znajdującą się naprzeciwko wejścia do Teatru. Obsługą windy zajmuje się Obsługa Widzów.

DUŻA SCENA

Przy wejście na widownię nie ma progów. Na widowni niestety nie ma miejsc dostępnych dla osób poruszających się na wózku. Jedyne możliwe miejsca znajdują się po bokach pierwszych rzędów po lewej stronie, nieco poniżej widowni. W przypadku niektórych spektakli mogą być to miejsca z ograniczoną widocznością. Przepraszamy. Brak dostępności widowni Dużej Sceny to dla nas poważny problem. Będziemy dążyć do większej dostępności tej części Teatru. Jest to jednak utrudnione ze względu na zabytkowy charakter budynku.

Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie.

Miejsca dla osób słabosłyszących i niesłyszących zostaną wyznaczone w najbliższych miesiącach. Ułatwi to odbiór między innymi napisów.

Obsługa Teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu.

SALA MODRZEJEWSKIEJ

Wejście do Sali Modrzejewskiej nie posiada progów. W przestrzeni znajdują się komfortowe miejsca dla osób poruszających się na wózku.

Obsługa Teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu.

NOWA SCENA  

Nowa Scena znajduje się na parterze, po lewej stronie głównego wejścia do Teatru.

Niestety osoby poruszające się na wózku nie są w stanie samodzielnie dotrzeć na widownię. Wejście znajduje się od strony zaplecza. Pomocą służy zespół Obsługi Widzów.

Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie.

Strefa BE

W sali odbywają się warsztaty i wystawy. Przestrzeń jest dostępna dla osób poruszających się na wózku. Prosimy o wcześniejszy kontakt, aby jak najlepiej dopasować program do Państwa potrzeb.

PIES ASYSTUJĄCY

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać z psem asystującym na terenie Teatru oraz podczas wybranych spektakli (bez efektów stroboskopowych). 

UDOGODNIENIA

Kasa posiada system wzmocnienia dźwięku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji dotykowych oraz pętli indukcyjnych.

Informację głosową można uzyskać od pracowników kasy lub zespołu Obsługi Widza.

Obecnie niestety nie ma też możliwości skorzystania z tłumaczenia na polski język migowy na miejscu lub online.

Teatr posiada sprzęt do transmisji audiodeskrypcji i odbioru tłumaczenia symultanicznego.

SCENA KAMERALNA

ADRES

Starowiślna 21, 31-038 Kraków

DOJAZD

Najwygodniej dojechać na przystanek Starowiślna.

Tramwaje: 1, 3, 17, 19, 22, 24, 52, 62, 69

Teatr nie posiada parkingu. Ogólnodostępne miejsca w Strefie Płatnego Parkowania znajdują się najbliżej przy ulicy Starowiślnej oraz na płatnym parkingu Pałacu Pugetów przy ulicy Starowiślnej 13.

WEJŚCIE DO BUDYNKU SCENY KAMERALNEJ

Ze względu na charakter budynku Teatr nie jest w stanie dokonać wszystkich zmian, które pozwolą na pełną dostępność i samodzielne poruszanie się osoby z niepełnosprawnością ruchu. Wsparciem służą pracownice i pracownicy Teatru.

Do głównego wejścia Sceny Kameralnej prowadzi sień przechodnia, użytkowana wspólnie z pozostałymi mieszkańcami i użytkownikami kamienicy. Główne drzwi wejściowe do Teatru są przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane manualnie, a ich całkowita szerokość wynosi 200 cm.

Wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwe tylko przy pomocy pracownika obsługi widzów, ponieważ prowadzi ono przez boczne drzwi po prawej stronie kasy, zewnętrzny dziedziniec teatralny i zaplecza sceny.

KASA BILETOWA

Kasa znajduje się na końcu korytarza, przy wejściu na foyer. Nie ma progów ani schodów do pokonania. Kasa Teatru posiada system wzmocnienia dźwięku: głośnik i mikrofon.

SZATNIA

Niestety osoba z niepełnosprawnością ruchu nie jest w stanie sama skorzystać z szatni. Zespół obsługi widzów, asystujący osobie z niepełnosprawnością w dotarciu na widownię, przekaże ewentualne okrycia wierzchnie oraz bagaż do szatni Teatru oraz zwróci je po zakończeniu przedstawienia.

TOALETY

Scena Kameralna nie posiada toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku. Jedyne udogodnienie to szerokość drzwi wejściowych, które wynosi 90 centymetrów.

WIDOWNIA SCENY KAMERALNEJ

Wejście na widownię znajduje się 1 piętrze. Można dostać się tam schodami.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchu, poruszających się na wózku znajduje się na parterze. Konieczna jest asysta pracownika obsługi widzów.

Na widowni osoby z niepełnosprawnością ruchu, poruszające się na wózkach, zajmują miejsca po bokach pierwszych rzędów.  

Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie.

Miejsca dla osób słabosłyszących i niesłyszących zostaną wyznaczone w najbliższych miesiącach. Ułatwi to między innymi odbiór napisów.
Obsługa Teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu.

PIES ASYSTUJĄCY

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać z psem asystującym na terenie Teatru oraz podczas wybranych spektakli (bez efektów stroboskopowych).

UDOGODNIENIA

Kasa posiada system wzmocnienia dźwięku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, informacji dotykowych oraz pętli indukcyjnych.

Informację głosową można uzyskać od pracowników kasy lub zespołu Obsługi Widza.

Obecnie niestety nie ma też możliwości skorzystania z tłumaczenia na polski język migowy na miejscu lub online.

Teatr posiada sprzęt do transmisji audiodeskrypcji i odbioru tłumaczenia symultanicznego.

Program i bilety

Stopniowo podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli. W repertuarze mamy spektakle z audiodeskrypcją i napisami dla osób słabosłyszących i niesłyszących.

Na wszystkie spektakle Starego Teatru przysługują zniżki dla osób z niepełnosprawnościami i ich asystentów. Widzowie posiadający bilety ulgowe są zobowiązani do okazania dokumentu upoważniającego do zniżki przy wejściu na widownię.

Dążymy do większej dostępności. Nasz Teatr czeka wiele wyzwań w tym zakresie. Zdajemy sobie sprawę z obecnych niedogodności. Bardzo Państwa za nie przepraszamy. Będziemy się starać, aby każda wizyta w teatrze przebiegała jak najbardziej komfortowo. Będziemy wdzięczni za współpracę oraz wszystkie uwagi i sugestie.