Narodowy Stary Teatr został przyjęty do Unii Teatrów Europy – sojuszu najwybitniejszych europejskich teatrów – w 1994 roku. Dwa lata później Stary Teatr został gospodarzem V Festiwalu UTE, w ramach którego zaprezentował „Mishimę” Andrzeja Wajdy, „Ślub” Jerzego Jarockiego, „Rękopis znaleziony w Saragossie” Tadeusza Bradeckiego oraz „Iwonę księżniczkę Burgunda” Grzegorza Jarzyny.

W 2020 roku podjęliśmy starania o ponowne przystąpienie do tej prestiżowej organizacji. Obecnie jesteśmy oficjalnym członkiem Unii Teatrów.

Unia Teatrów Europy (Union des Théâtres de l’Europe) uznawana jest za jedno z najbardziej wpływowych oraz prestiżowych stowarzyszeń teatralnych w Europie. Została założona ponad trzydzieści lat temu, kiedy trzy teatry z Włoch, Francji i Hiszpanii postanowiły stworzyć międzynarodową organizację pod nazwą „Théâtres de l’Europe/Teatri d’Europa”. W 1990 roku francuski minister kultury Jack Lang i dyrektor Piccolo Teatro di Milano Giorgio Strehler przekształcili sojusz w „Union des Théâtres de l’Europe” – Unię Teatrów Europy.

Składająca się z 25 członków Union des Théâtres de l’Europe jest reprezentowana w 16 krajach Europy, w tym w Rosji i Izraelu. W skład UTE wchodzą następujące teatry:

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa,

Teatro di Roma

National Theatre of Northern Greece

Teatro Nacional São João

Yugoslav Drama Theatre

Hungarian Theatre of Cluj

Maly Theatre

Theatre Laboratory Sfumato

Théâtre National du Luxembourg

Stanislavsky Electrotheatre

Městská divadla pražská – Prague City Theatres

Narodowy Stary Teatr w Krakowie

Ponadto Unia zrzesza 12 członków honorowych oraz 3 członków indywidualnych i opiera się na zróżnicowanej sieci struktur stowarzyszonych i partnerów (teatry, instytucje kultury, firmy, festiwale, akademie).

Głównym celem stowarzyszenia jest współpraca na poziomie międzynarodowym oraz wzmocnienie roli i wartości europejskich teatrów publicznych. Wspólnie reprezentują obszar, który w coraz większym stopniu obejmuje cały kontynent europejski, a nawet go przekracza, z członkami w Izraelu, Palestynie i instytucjami partnerskimi w różnych krajach arabskich.

Z ponad 10 000 spektakli i 3 milionami widzów rocznie, teatry członkowskie UTE oferują szeroką gamę wydarzeń, pokazy światowych premier, projekty dotyczące bieżących zagadnień politycznych; współpracę przy organizacji międzynarodowych festiwali; konferencje o tematyce politycznej i artystycznej; spotkania z artystami, menedżerami i politykami; projekty włączające młodą publiczność; kursy mistrzowskie; publikacje literackie i naukowe; oraz think tanki mające na celu opracowywanie nowych strategii pracy.

UTE widzi swoją misję w sferze artystycznej, politycznej i społecznej. Działania Unii skoncentrowane są na rozwijaniu współpracy międzynarodowej; przekazywaniu dziedzictwa kulturowego Europy oraz kwestionowaniu go poprzez projekty artystyczne czy polityczne, oferujące krytyczną refleksję na temat dzisiejszego społeczeństwa.