Kontakt

Kontakt

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków NIP: 675-02-00-060 REGON: 000278764

Centrala

+48 12 422 80 20 +48 12 422 85 66 +48 12 292 75 11 +48 12 422 87 63

Sekretariat

tel. 12 421 29 77 ; tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 110 fax 12 421 33 53 e-mail: sekretariat@stary.pl

Biuro Obsługi Widzów

pl. Szczepański 1, 31-011 Kraków tel. +48 12 422 40 40, +48 533 275 598
e-mail: rezerwacja@stary.pl

Płatność za bilety
BGK: 66 1130 1150 0012 1267 2520 0002

Kasy biletowe

ul. Jagiellońska 1 tel. + 48 12 422 90 80
Kasa od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-15:00.

ul. Starowiślna 21 tel. + 48 12 428 47 00

Kasa czasowo nieczynna.

 

 

 

 

DZIAŁ PROMOCJI i PR

tel. 12 292 75 12 e-mail: promocja@stary.pl

Dyrektor

Dyrektor

Waldemar Raźniak

Kontakt: tel. 12 421 29 77 (sekretariat)

Urodzony w 1982 w Moskwie reżyser, aktor, pedagog; w latach 2016-19 prorektor warszawskiej Akademii Teatralnej (w latach 2015/16 dziekan, a 2014/15 prodziekan Wydziału Aktorskiego tej uczelni); Waldman Professor in Theatre Arts w Emerson College w Bostonie (USA, 2019); wykładowca na Wydziale Teatru Tańca PWST Kraków (Wydział Zamiejscowy w Bytomiu, 2011-14); ukończył Wydział Reżyserii AT (2010), aktorstwo w PWST w Krakowie (2006), zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006) oraz kurs „Singing in the Theatre” w Conservatoire for Music & Theatre w Guildford (Wielka Brytania); odbył staż reżyserski w Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej GITIS w Moskwie; laureat stypendium humanistycznego Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

Zadebiutował spektaklem “Wassa Żeleznowa” M. Gorkiego w Och-Teatrze (w rolach głównych Krystyna Janda, Jerzy Trela, 2010); wyreżyserował ponad 20 przedstawień, m.in. : operę “Birdy” do muzyki K. Nepelskiego (Tete a Tete Festival London 2019); “Tragedię Jana” J. Gawatowica (2018) i “Studium o Hamletach” z Tomaszem Rodowiczem (Teatr Chorea w Łodzi, 2017); “Kobietę w lustrze” P. Domalewskiego (WFDiF, 2016); “Burzę” W. Szekspira (Białostocki Teatr Lalek, 2015); “Otella” W. Szekspira (Teatr im. W. Gombrowicza w Gdyni, 2015); operę “Orlando Paladino” J. Haydna (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – UMFC i AT, 2015); “Mistrza i Małgorzatę” M. Bułhakowa (Teatr Collegium Nobilium w Warszawie, 2015); “Aksamitnego Królika” M. Wiliams (Teatr Guliwer w Warszawie, 2014); “Joannę Szaloną; Królowę” Jolanty Janiczak (Teatr im. W. Gombrowicza w Gdyni, 2013), “Bordel Formidable! | Extravaganza” wg Ionesco/Krasińskiego, “Wieczór Kuglarzy” I. Bergmana (Teatr Collegium Nobilium w Warszawie, 2013-2012), “Scenę na wypadek deszczu” O. Cottona (Teatr Powszechny w Łodzi, 2013); “Morfinę” wg Jeleny i Michaiła Bułhakow (Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, 2011), “Czyż nie dobija się koni?” wg. H. McCoy’a (WTT w Bytomiu, 2011), “Scenariusz dla Trzech Aktorów” B. Schaeffera (Teatr im. W. Gombrowicza w Gdyni, 2010), “Idiotę” wg F. Dostojewskiego w teatrze Collegium Nobilium (dyplom reżyserski, 2009); operę elektroniczną „Solaris” na podstawie powieści S. Lema (Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu — Nowe Sytuacje/wyróżnienie, 2008).

Obok literatury rosyjskiej i szekspirowskiej interesuje się teatrem fizycznym, teatrem tańca, współczesną operą oraz realizacją słuchowisk w formie audiobooków (“Solaris”, “Fahrenheit 451” i “Upadek Gigantów” dla audioteka.pl). Prowadził warsztaty aktorskie dla studentów w Stanach Zjednoczonych (UCLA, Emerson College), Niemczech (Festiwal Ruhrtiennale), Chinach (Central Academy of Drama w Pekinie), w Meksyku (UNAM) oraz w Wlk. Brytanii (Drama Studio London).

Grał m.in. w przedstawieniach PWST Kraków: „Zielona gęś” w reż. Marty Stebnickiej, „Wieczór Trzech Króli” w reż. Jerzego Stuhra, „Wizji Mozarta” w reż. Romana Gancarczyka, jak również w „Ryszardzie III” w reż. J. Stuhra w Teatrze Ludowym w Krakowie. Wystąpił w cyklu „Niekabaretów” Macieja Nowaka w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku oraz w filmach „Mniejsze zło” Janusza Morgensterna, „Mała Moskwa”, “80 milionów” i “Fotograf” Waldemara Krzystka.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Administracyjnych

Jadwiga Fabrowska-Flisak

Jadwiga
Fabrowska-Flisak

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Administracyjnych

Jadwiga Fabrowska-Flisak

Kontakt: tel. 12 421 29 77 (sekretariat)

Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Wydziału Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności Finanse Przedsiębiorstw. Od października 2019 roku Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Administracyjnych w Narodowym Starym Teatrze. W latach 2010-2019 pracowała w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury początkowo jako Główny Księgowy, a od 2014 roku jako Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, które to stanowisko, w związku ze zmianą struktury organizacyjnej, zostało przekształcone w Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjnych. Do 2010 roku była zatrudniona w charakterze Głównego Księgowego w spółkach prawa handlowego oraz jako ekonomista na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jadwiga Fabrowska-Flisak posiada wysokie kompetencje z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami, zarządzania projektami i dużym zespołem pracowników, wdrażania i egzekwowania prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych. Zakres tych kompetencji poszerzała m.in. podczas studiów podyplomowych m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz na studiach menażerskich typu MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowskiej Szkole Biznesu. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, administrowania nieruchomościami oraz finansów. Posiadane umiejętności doskonaliła w praktyce zawodowej na poprzednio zajmowanych stanowiskach: realizując m.in. projekty związane z modernizacją posiadanej infrastruktury, koordynując działania sprzedaży i nabycia nieruchomości, a wcześniej nadzorując wszystkie aspekty związane z zarządzaniem, finansami, księgowością i administracją, zarówno w jednostkach sektora państwowego, jak i prywatnego.

 

Główna Księgowa

Alina Nowak

Alina
Nowak

Główna Księgowa

Kontakt: tel. 12 421 77 33 mail: alina.nowak@stary.pl

Alina Nowak jest pracownicą Narodowego Starego Teatru od 1987 roku.  W pierwszych latach po uzyskaniu dyplomu w krakowskiej Akademii Ekonomicznej na kierunku Organizacja i Zarządzanie była zatrudniona w Krakowskim Wydawnictwie Prasowym.  01.01.1987 roku podjęła pracę w Starym Teatrze.  W latach 1987 – 1991 pełniła funkcję zastępcy, a od 1991 roku głównej księgowej tej instytucji. Współpracowała z dyrektorami: Stanisławem Radwanem, Tadeuszem Bradeckim, Krystyną Meissner, Jerzym Bińczyckim, Jerzym Koenigiem, Mikołajem Grabowskim, Janem Klatą, Markiem Mikosem a obecnie Waldemarem Raźniakiem. W ciągu ponad 30 lat pracy była wielokrotnie nagradzana przez kolejnych dyrektorów.  W 2014 roku została odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rada Artystyczna

Rada Artystyczna

Kontakt: tel. 12 421 29 77 (sekretariat) fax 12 421 33 53

e-mail: sekretariat@stary.pl

Sekretariat

Sekretariat

Monika Chyla – sekretarka

tel. 12 421 29 77 ; tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 110 fax 12 421 33 53

e-mail: sekretariat@stary.pl

Dramaturdzy

Dramaturdzy

Agata Dąbek – kierownik dramaturgów

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 131

e-mail: adabek@stary.pl

Agnieszka Fryz–Więcek – dramaturgsekretarz literacki

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 131

e-mail: sekretarz.literacki@stary.pl

Daria Będkowska – dramaturg

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 131

e-mail: d.bedkowska@stary.pl

Koordynacja Pracy Artystycznej i Impresariat

Koordynacja Pracy Artystycznej i Impresariat

Alicja Żok – kierownik działu

Katarzyna Koza – koordynator pracy artystycznej

Anna Piekara – koordynator pracy artystycznej

tel. 12 421 88 48; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 114, 115 fax 12 421 33 53

e-mail: koordynacja@stary.pl

 

Krzysztof Markiel – koordynator pracy artystycznej i impresariatu

tel. 12 421 88 48;  12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 143 fax 12 421 33 53 e-mail: krzysztof.markiel@stary.pl

 

 

 

Promocja i PR

Promocja i PR

Barbara Kwiatkowska – kierownik działu promocji

tel. +48 12 292 75 12; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 105

e-mail: promocja@stary.pl

Aleksandra Stawarska-Kolasa – specjalistka ds. promocji i sprzedaży

tel. +48 12 422 40 40; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 164

e-mail: rezerwacja@stary.pl

Krystyna Ziarkowska – organizatorka widowni

tel. +48 12 422 40 40; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 164

e-mail: rezerwacja@stary.pl

Agnieszka Ponikiewska – specjalistka ds. promocji i PR

tel. +48 12 292 75 12; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 105

e-mail: agnieszka.ponikiewska@stary.pl

Bianka Kurylczyk –  specjalistka ds. promocji i PR

e-mail: bianka.kurylczyk@stary.pl

Piotr Kołodziej – wydawnictwa

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 153 fax 12 421 33 53

e-mail: wydawnictwa@stary.pl

KASA BILETOWA ul. Jagiellońska 1, Magdalena Ładosz, Krystyna Ziarkowska – kasjerki biletowe tel. +48 12 422 90 80; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 159

KASA BILETOWA ul. Starowiślna 21, Aleksandra Stawarska-Kolasa – kasjerka  biletowa tel. +48 12 428 47 00; 12 422 80 20 lub 12 422 85 6,6 wew. 165

Muzeum (MICET)

Muzeum (MICET)

Anna Litak – kierownik Muzeum Starego Teatru

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 06 38

e-mail: anna.litak@stary.pl

 

Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej 

ul. Jagiellońska 1, 31-010 Kraków

tel. 530 186 922

e-mail: muzeum.informacja@stary.pl

 

 

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy

Edyta Leszczyńska – zastępca głównej księgowej

tel. 12 421 77 33; tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 121 fax. 12 421 33 53

e-mail: edyta.leszczynska@stary.pl

Monika Gniadek – księgowa

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 121

Magdalena Smolak – księgowa

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 116

Grażyna Rogoż – kasa główna

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 116

e-mail: kasa@stary.pl

Elżbieta Kurcz, Lidia Wanat – płace

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 126

e-mail: rachuba@stary.pl

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków
NIP: 675-02-00-060 REGON: 000278764
BGK: 93 1130 1150 0012 1267 2520 0001

 

Kierownik Muzyczny

Kierownik Muzyczny

Justyna Skoczek

e-mail: justyna.skoczek@stary.pl

Inspicjenci

Inspicjenci

Katarzyna Gaweł

Zbigniew Kaleta

Hanna Nowak

Ewa Wrześniak

kontakt – przez Koordynację Pracy Artystycznej: tel. 12 421 29 77, 12 421 88 48, 12 422 80 20 lub 12 422 85 66 wew. 114, 115 fax 12 421 33 53

e-mail: koordynacja@stary.pl

Archiwum Dokumentacji Artystycznej

Archiwum Dokumentacji Artystycznej

Elżbieta Wrzesińska

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66 wew. 142 fax 12 421 33 53

e-mail: archiwum@stary.pl

Zbiory, obejmujące dokumentację działalności artystycznej Starego Teatru od 1954, udostępniamy wyłącznie na miejscu. Archiwum czynne: wtorek, środa, czwartek od 10.00 do 14.00. Zainteresowani spoza Krakowa proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie terminu przyjazdu.

Kadry

Kadry

Renata Małucha

tel. 12 426 14 00; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 145 fax. 12 421 33 53

e-mail: kadry@stary.pl

BHP i Ochrona Przeciwpożarowa

BHP i Ochrona Przeciwpożarowa

Tomasz Mikulski – BHP i o.ppoż.

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 119 fax. 12 421 33 53

e-mail: tomasz.mikulski@stary.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

 

tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 119 fax. 12 421 33 53

e-mail: iod@stary.pl

IT

IT

Marcin Kowynia – informatyk; administrator systemów

tel. 12 421 36 45; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 147 fax. 12 421 33 53

e-mail: marcin.kowynia@stary.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Tadeusz Kulawski – kierownik działu

tel. 12 430 20 20, 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 136 fax 12 421 33 53

e-mail: techniczny@stary.pl

pracownicy: Aleksandra Bałuszek, Monika Baranik, Grzegorz Bielecki Mira Bloch, Krzysztof Dziedzic, Mariusz Federowicz, Marcin Fedorów, Daniel Forystek, Adam Gądek, Mikołaj Głowacki, Marek Golonek, Marta Gonczarko, Marek Górecki, Roman Górka, Janusz Z.Jarecki, Wojciech Kiwer, Wiesław Kogut, Krzysztof Kuligowski, Paweł Kuna Tadeusz Kruczek, Paweł Kulawski, Anna Litwin, Jerzy Macała, Małgorzata Maderak, Jarosław Majzel, Tomasz Młynarski, Łukasz Nowak, Ryszard Ogiegło, Jan Pacia, Robert Panasiuk, Paweł Papiernik, Urszula Piątek, Adam Piwowar, Jacek Puzia, Paweł Rachwał, Janusz Rojek, Anna Samińska-Medoń, Marzena Smolska, Grzegorz Sterliński, Tomasz Stopka, Krzysztof Sterliński, Mikołaj Szablewski, Krzysztof Szczygieł, Mariusz Środa, Agata Tarnawska, Mirosław Wiśniewski, Mariola Włodarczyk, Ewa Wyroba, Piotr Ziarkowski, Marek Zieliński, Agnieszka Żak.

Dział Techniczno-Produkcyjny

Dział Techniczno-Produkcyjny

Krzysztof Fedorów – kierownik działu

tel. 12 430 20 20; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 152 fax. 12 421 33 53

e-mail: techniczny@stary.pl

Jacek Ochal – specjalista ds. produkcji dekoracji

+48 12 644 77 91 (ul. Ujastek 7) tel: +48 664 958 236 email: dekoratornia@stary.pl

Joanna Folfasińska – zastępca kierownika działu ds. kostiumów

tel: +48 606 137 770; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 167

folfasinska@wp.pl

pracownicy: Elżbieta Adamczyk, Maria Ciepiela, Jerzy Cieślicki, Dariusz Gądek, Mariusz Hodur, Barbara Jeleń, Fryderyk Kałkus, Wojciech Knurowski, Wiesława Kulawska, Konrad Kulawski, Kordian Langkammer,  Dawid Niedużak, Elżbieta Rachwał, Jan Regulski, Adam Rojek, Robert Skarżyński, Jarosław Snopek, Mariola Szczepanik,  Zbigniew Wąsik, Izabela Wojcieszek.

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Rafał Kierc – kierownik działu

tel: 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 140

e-mail: administracja@stary.pl

Małgorzata Michalik

tel: 12 422 80 20 lub 12 422 85 66 wew. 140

e-mail: malgorzata.michalik@stary.pl

Małgorzata Nowak

tel: 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 140

Zofia Panek

tel: 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 146

e-mail: panek@stary.pl

Sylwia Sochacka

tel: 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 148

dział gospodarczy: Ryszard Folfasiński, Anna Kałkus, Roman Karch, Józefa Kwiecińska, Marzenna Musiałek, Piotr Nicoś, Maria Rączka, Anna Skubaja. 

Stanowisko do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Stanowisko do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Małgorzata Michalik

tel: 12 422 80 20 lub 12 422 85 66 wew. 140

e-mail: malgorzata.michalik@stary.pl