Kontakt

Kontakt

Narodowy Stary Teatr
im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków

NIP: 675-02-00-060
REGON: 000278764
BGK: 93 1130 1150 0012 1267 2520 0001

Centrala

+48 12 422 80 20
+48 12 422 85 66
+48 12 292 75 11
+48 12 422 87 63

Sekretariat

tel. 12 421 29 77 ; tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 110
fax 12 421 33 53
e-mail: sekretariat@stary.pl

Biuro Obsługi Widzów

pl. Szczepański 1, 31-011 Kraków
tel. +48 12 422 40 40
e-mail: rezerwacja@stary.pl

Otwarte: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00-13.00

Kasy biletowe

ul. Jagiellońska 1
tel. + 48 12 422 90 80
Kasa czynna od wtorku do soboty w godzinach 11:00-19:00, w niedzielę w godzinach 11:00-15:30 oraz na godzinę przed spektaklem.

ul. Starowiślna 21
tel. + 48 12 428 47 00
Kasa czynna  godzinę przed spektaklem.

DZIAŁ PROMOCJI i PR

tel. 12 292 75 12
e-mail: promocja@stary.pl

Dyrektor

Marek Mikos

Marek
Mikos

Dyrektor

Kontakt:
tel. 12 421 29 77 (sekretariat)

Urodzony (1959) w Krakowie, absolwent UJ. Menedżer kultury, teoretyk literatury i teatru, medioznawca, krytyk teatralny i literacki, autor scenariuszy, animator wydarzeń kulturalnych, wykładowca akademicki. Całe życie związany z teatrem, publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Czasie Krakowskim”, „Notatniku Teatralnym”, „Foyer” i „Gazecie Teatralnej”. Autor książek – wywiadu rzeki z Jerzym Stuhrem „Udawać naprawdę”, „Teatr namiętności”, „Z butami do nieba. Piotra Szczerskiego teatr życia i śmierci” oraz rozdziałów o teatrze w podręcznikach szkolnych. W latach 2010-2011 kierownik literacki Teatru Ludowego w Krakowie. W latach 1990-2004 jako recenzent teatralny towarzyszył wszystkim premierom krakowskich teatrów, w tym Starego. Od 1993 był szefem działu kultury krakowskiej „Gazety Wyborczej”, od 2000 do 2005 redaktorem ogólnopolskiej GW w Warszawie. W latach 2005-2009 i 2012-2016 dyrektor redaktor naczelny TVP Kielce. Organizator i dyrektor naczelny bądź programowy festiwali teatralnych – Mury w Krakowie, osób niepełnosprawnych w Kielcach, ogólnopolskiego iTeatru organizowanego przez TVP, ekspert kolegium teatralnego TVP. Jego prace nad kilkusetstronicową publikacją o misji komunikacji i mediów przerwała i przesunęła w czasie wygrana w konkursie na dyrektora Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w maju 2017.

Funkcję dyrektora narodowej sceny w Krakowie pełni od 1 września 2017.

Za upowszechnianie teatru i literatury odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2014).

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Administracyjnych

Aleksander Nowak

Aleksander
Nowak

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Administracyjnych

Kontakt:
tel. 12 421 29 77 (sekretariat)

Ur. 22 grudnia 1952 r. w Krakowie. W roku 1978 ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Pracował m.in.: w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH w Pracowni Współczesnych Technik Eksperymentalnych w Fizyce, na stanowisku inżyniera, w latach 1985-1990 w Operze i Operetce Krakowskiej na stanowisku kierownika technicznego, w latach 1990-1991 w Biurze Komitetu Budowy Opery Krakowskiej na stanowisku dyrektora oraz Biurze Fundacji Opery Krakowskiej na stanowisku dyrektora i wiceprezesa zarządu. W latach 1991-1995 w Operze i Operetce w Krakowie na stanowisku zastępcy dyrektora naczelnego, a od 1997 do 2003 w Teatrze Stu w Krakowie na stanowisku dyrektora naczelnego. W Starym Teatrze, na stanowisku zastępcy Dyrektora Naczelnego i Artystycznego od 2003 roku do grudnia 2012. Od stycznia 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Administracyjnych.

Główna Księgowa

Alina Nowak

Alina
Nowak

Główna Księgowa

Kontakt:
tel. 12 421 29 77 (sekretariat)
mail: alina.nowak@stary.pl

Alina Nowak jest pracownicą Narodowego Starego Teatru od 1987 roku.  W pierwszych latach po uzyskaniu dyplomu w krakowskiej Akademii Ekonomicznej na kierunku Organizacja i Zarządzanie była zatrudniona w Krakowskim Wydawnictwie Prasowym.  02.01.1987 roku podjęła pracę w Starym Teatrze.  W latach 1987 – 1991 pełniła funkcję zastępcy, a od 23 lat głównej księgowej tej instytucji. Współpracowała z dyrektorami: Stanisławem Radwanem, Tadeuszem Bradeckim, Krystyną Meissner, Jerzym Bińczyckim, Jerzym Koenigiem, Mikołajem Grabowskim, Janem Klatą a obecnie Markiem Mikosem. W ciągu ponad 30 lat pracy była wielokrotnie nagradzana przez kolejnych dyrektorów.  W 2014 roku została odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rada Artystyczna

Rada Artystyczna

Radosław Krzyżowski – przewodniczący Rady Artystycznej

Anna Dymna

Ewa Kaim

Anna Radwan

Dorota Segda

Roman Gancarczyk

Krzysztof Zawadzki

 

Kontakt:
tel. 12 421 29 77 (sekretariat)
fax 12 421 33 53
e-mail: sekretariat@stary.pl

Sekretariat

Sekretariat

Monika Chyla – sekretarka
tel. 12 421 29 77 ; tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 110
fax 12 421 33 53
e-mail: sekretariat@stary.pl

Dramaturdzy

Dramaturdzy

Agata Dąbek – kierownik dramaturgów
tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 131
e-mail: adabek@stary.pl

Agnieszka Fryz–Więcek – dramaturgsekretarz literacki
tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 131
e-mail: sekretarz.literacki@stary.pl

Daria Będkowska – dramaturg
tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 131
e-mail: d.bedkowska@stary.pl

Koordynacja Pracy Artystycznej i Impresariat

Koordynacja Pracy Artystycznej i Impresariat

Urszula Wać – kierownik
tel. 12 421 88 48 lub 12 422 85 66, wew. 114, 115
fax 12 421 33 53
e-mail: koordynacja@stary.pl

Małgorzata Sobieraj – koordynator pracy artystycznej
tel. 12 421 88 48; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 114, 115
fax 12 421 33 53
e-mail: koordynacja@stary.pl

Alicja Żok – koordynator pracy artystycznej
tel. 12 421 88 48; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 114, 115
fax 12 421 33 53
e-mail: koordynacja@stary.pl


Promocja i PR

Promocja i PR

Barbara Kwiatkowska – kierownik działu promocji
tel. +48 12 292 75 12; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 153
e-mail: promocja@stary.pl

Aleksandra Stawarska-Kolasa – specjalistka ds. promocji i sprzedaży
tel. +48 12 422 40 40; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 164
e-mail: rezerwacja@stary.pl

Krystyna Ziarkowska – organizatorka widowni
tel. +48 12 422 40 40; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 164
e-mail: rezerwacja@stary.pl

Małgorzata Wawak – specjalistka ds. promocji i PR
tel. +48 12 292 75 12; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 105
e-mail: malgorzata.wawak@stary.pl

Agnieszka Ponikiewska –  specjalistka ds. promocji i PR
tel. +48 12 292 75 12; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 105
e-mail: agnieszka.ponikiewska@stary.pl

Piotr Kołodziej – wydawnictwa
tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 105
fax 12 421 33 53
e-mail: wydawnictwa@stary.pl

KASA BILETOWA ul. Jagiellońska 1
Halina Malik, Magdalena Ładosz, Krystyna Ziarkowska – kasjerki biletowe
tel. +48 12 422 90 80; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 159

KASA BILETOWA ul. Starowiślna 21
Aleksandra Stawarska-Kolasa – kasjerka  biletowa
tel. +48 12 428 47 00; 12 422 80 20 lub 12 422 85 6,6 wew. 165

Muzeum (MICET)

Muzeum (MICET)

Anna Litak – kierownik Muzeum Starego Teatru
tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 134
e-mail: anna.litak@stary.pl, info@micet.pl

 

Edukatorzy:

Maja Luxenberg
maja.luxenberg@stary.pl

Bianka Kurylczyk
bianka.kurylczyk@stary.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy

Krystyna Ciesielska – zastępca głównej księgowej
tel. 12 421 77 33; tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 121
fax. 12 421 33 53
e-mail: krystyna.ciesielska@stary.pl

Magdalena Smolak – księgowa
tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 116

Grażyna Rogoż – kasa główna
tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 116
e-mail: kasa@stary.pl

Elżbieta Kurcz, Lidia Wanat – płace
tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 126
e-mail: rachuba@stary.pl

Kierownik Muzyczny

Kierownik Muzyczny

Mieczysław Mejza
tel. 12 422 80 20; 12 422 85 66, wew. 171
fax 12 421 33 53

Inspicjenci

Inspicjenci

Katarzyna Gaweł
Iwona Gołębiowska

Zbigniew Kaleta
Hanna Nowak
Ewa Wrześniak


kontakt – przez Koordynację Pracy Artystycznej:
tel. 12 421 29 77, 12 421 88 48, 12 422 80 20 lub 12 422 85 66 wew. 114, 115
fax 12 421 33 53
e-mail: koordynacja@stary.pl

Archiwum Dokumentacji Artystycznej

Archiwum Dokumentacji Artystycznej

Elżbieta Wrzesińska
tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66 wew. 142
fax 12 421 33 53
e-mail: archiwum@stary.pl

Zbiory, obejmujące dokumentację działalności artystycznej Starego Teatru od 1954, udostępniamy wyłącznie na miejscu.
Archiwum czynne: wtorek, środa, czwartek od 10.00 do 14.00. Zainteresowani spoza Krakowa proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie terminu przyjazdu.

Kadry

Kadry

Renata Małucha
tel. 12 426 14 00; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 145
fax. 12 421 33 53
e-mail: kadry@stary.pl

BHP i Ochrona Przeciwpożarowa

BHP i Ochrona Przeciwpożarowa

Tomasz Mikulski – BHP i o.ppoż.
tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 119
fax. 12 421 33 53
e-mail: tomasz.mikulski@stary.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Zdzisław Zapał
tel. 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 119
fax. 12 421 33 53
e-mail: zdzislaw.zapal@stary.pl

IT

IT

Marcin Kowynia – informatyk; administrator systemów
tel. 12 421 36 45; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 147
fax. 12 421 33 53
e-mail: marcin.kowynia@stary.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Dział Techniczno-Eksploatacyjny

Tadeusz Kulawski – kierownik działu
tel. 12 430 20 20, 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 136
fax 12 421 33 53
e-mail: techniczny@stary.pl

 

pracownicy:
Aleksandra Bałuszek, Monika Baranik, Mira Bloch, Maciej Buchała, Bogdan Długosz, Krzysztof Dziedzic, Tomasz Dzierwa, Mariusz Federowicz, Marcin Fedorów, Adam Gądek, Mikołaj Głowacki, Marek Golonek, Marta Gonczarko, Marek Górecki, Roman Górka, Janusz Z.Jarecki, Wojciech Kiwer, Wiesław Kogut, Tadeusz Kruczek, Paweł Kulawski, Anna Litwin, Jerzy Macała, Małgorzata Maderak, Jarosław Majzel, Tomasz Młynarski, Łukasz Nowak, Ryszard Ogiegło, Jan Pacia, Robert Panasiuk, Paweł Papiernik, Urszula Piątek, Adam Piwowar, Jacek Puzia, Paweł Rachwał, Janusz Rojek, Anna Samińska-Medoń, Marzena Smolska, Grzegorz Sterliński, Krzysztof Sterliński, Mikołaj Szablewski,Wojciech Szczygieł, Krzysztof Szczygieł, Mariusz Środa, Agata Tarnawska, Mirosław Wiśniewski, Mariola Włodarczyk, Sławomir Wojciechowski, Ewa Wyroba, Piotr Ziarkowski, Marek Zieliński.

Dział Techniczno-Produkcyjny

Dział Techniczno-Produkcyjny

Krzysztof Fedorów – kierownik działu
tel. 12 430 20 20; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 152
fax. 12 421 33 53
e-mail: techniczny@stary.pl

Jacek Ochal – zastępca kierownika działu
Dekoratornia: +48 12 644 77 91 (ul. Ujastek 7)
tel: +48 664 958 236
email: dekoratornia@stary.pl


Joanna Folfasińska
– zastępca kierownika działu ds. kostiumów
tel: +48 606 137 770; 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 167
folfasinska@wp.pl
pracownicy:
Maria Ciepiela, Jerzy Cieślicki, Krzysztof Fedorów, Joanna Folfasińska, Dariusz Gądek, Mariusz Hodur, Barbara Jeleń, Fryderyk Kałkus, Wojciech Knurowski, Wiesława Kulawska, Konrad Kulawski, Kordian Langkammer, Jacek Ochal, Elżbieta Rachwał, Jan Regulski, Adam Rojek, Maria Rusek, Robert Skarżyński, Jarosław Snopek, Mariola Szczepanik, Małgorzata Talaga, Zbigniew Wąsik, Izabela Wojcieszek.

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Rafał Kierc – kierownik działu
tel: 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 140
e-mail: administracja@stary.pl

pracownicy:
Małgorzata Michalik
tel: 12 422 80 20 lub 12 422 85 66 wew. 140
e-mail: malgorzata.michalik@stary.pl

Małgorzata Nowak
tel: 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 140

Zofia Panek
tel: 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 146
e-mail: panek@stary.pl

Sylwia Sochacka-Gądek
tel: 12 422 80 20 lub 12 422 85 66, wew. 148

 

dział gospodarczy:
Ryszard Folfasiński, Anna Kałkus, Roman Karch, Helena Kotnis, Józefa Kwiecińska, Marzenna Musiałek, Piotr Nicoś, Maria Rączka, Anna Skubaja, Jan Sochacki, Zofia Szwejser