Repertuar

Oczy motyla – czytanie performatywne

Oczy motyla – czytanie performatywne

Karolina Fortuna
Reż. Zofia Gustowska

daty
wystawiania

  • 23.09
    2022

Anna Sekunda w pośpiechu zgłasza się na oddział ginekologiczno położniczy Szpitala im. św. Karetki w okresie pandemii. Atmosfera lęku i odosobnienia spotęgowana do granic absurdu sprawia, że możliwości jej ciała osiągają granice zbyt wcześnie. Z kolei wyobraźnia Anny, obserwowanej przez futurystyczne maszyny i wojsko, wymyka się wszelkim ograniczeniom. I może dlatego odwiedza ją wszechwidzące Słoneczko z wiersza Marii Konopnickiej. Ciężarna polonistka przyjmuje też wizyty online swoich bliskich, z którymi między cyklami skurczów usiłuje osiągnąć porozumienie. To dramatyczna historia. Babska, zabawna i smutna. Na pewno o życiu i miłości.

 

Projekt Scena kobiet ma na celu promowanie tekstów dla teatru pisanych i wystawianych przez kobiety, prezentujących kobiecą perspektywę oglądu współczesnych zjawisk o charakterze egzystencjalnym, społeczno-politycznym, historycznym i kulturowym. Stanowi on kontynuację idei  wcielonej w życie w Starym Teatrze w sezonie 2018/2019 na warsztatach pisania dla kobiet „Nasz głos” zorganizowanych z okazji 100-rocznicy przyznania kobietom praw wyborczych w Polsce. W licznym gronie uczestniczek biorących udział w tamtych warsztatach znalazły się również autorki, których nowe teksty dla teatru zostaną zaprezentowane publiczności w cyklu Scena kobiet.

lustracje wyświetlane podczas czytania performatywnego pochodzą z książki wydanej przez Oficynę Wydawniczą G&P właściciela praw autorskich do twórczości Jana Marcina Szancera.