Rozmowa z twórcami spektaklu „Aktorzy prowincjonalni. Sobowtór” odwołana