Repertuar

Król Edyp

Król Edyp

Reż. Jan Klata

Data
premiery

17.10
2013

czas
trwania

50 min.

W ramach sezonu 2013/2014; poświęconego Konradowi Swinarskiemu; Narodowy Stary Teatr zaprasza na Króla Edypa w reżyserii Jana Klaty; przedsięwzięcie inspirowane antyczną tragedią Sofoklesa oraz słynnym oratorium Igora Strawińskiego z librettem Jeana Cocteau. Warto przypomnieć; że właśnie świetnie przyjęta premiera Króla Edypa w reżyserii Swinarskiego w 1962 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie stała się wydarzeniem otwierającym nową epokę w polskiej praktyce operowej i wzbudziła szeroką dyskusję o konwencji oraz formie i granicach; jakie można przekroczyć w dziele sztuki. Projekt Starego Teatru realizowany jest we współpracy z krakowskim Festiwalem UNSOUND – założonym w 2003 roku jako festiwal muzyki postępowej – który od 10 lat zajmuje się rozwijaniem awangardowych projektów muzycznych i artystycznych. W projekcie Król Edyp Narodowego Starego Teatru; wezmą udział aktorzy – Iwona Budner; Krzysztof Stawowy i Krzysztof Zawadzki – a za stronę muzyczno-brzmieniową przedsięwzięcia odpowiedzialny jest Robert Piernikowski – muzyk; którego twórczość sytuuje się na obszarze rapu; punka; elektroniki i szeroko rozumianej awangardy. Wierzymy; iż projekt; adresowany współczesnej – postdramatycznej i postmodernistycznej widowni – stanowić będzie rodzaj mostu między dziełami kultury wysokiej a młodym odbiorcą kultury.