Repertuar

Granice Zostały Przekroczone / Grenzen Wurden Überschritten / The Borders Have Been Crossed

Granice Zostały Przekroczone / Grenzen Wurden Überschritten / The Borders Have Been Crossed

daty
wystawiania

  • 22.04
    2016

Wspólnie z  Goethe-Institut i Domem Norymberskim w Krakowie, serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniach, realizowanych w Starym Teatrze, w ramach projektu Granice zostały przekroczone / Grenzen wurden überschritten  w dniach 22 – 24 kwietnia 2016 roku.

 

Masowy napływ przybyszy z Azji, Afryki i krajów bałkańskich do państw Unii Europejskiej w ostatnich latach spowodował trwający do dziś, najsilniejszy od zakończenia II wojny światowej, kryzys migracyjny.  Ten złożony ekonomicznie i politycznie problem to wyzwanie dla europejskiej wspólnoty, a zwłaszcza dla społeczeństw poszczególnych krajów, podatnych na obiegowe, populistyczne hasła, które często demonizują migrantów i banalnie dzielą gospodarzy i przybyszy w myśl opozycji my – obcy. Coraz trudniejsza sytuacja wokół migrantów potęgowana jest terrorystycznymi atakami, między innymi Państwa Islamskiego, które wstrząsają Europą, a także umacnianiem się ekstremistycznych i nacjonalistycznych ruchów. Z tymi wielkimi problemami mierzą się dzisiaj nie tylko politycy, organizacje społeczne, ale też ludzie kultury, a w szczególności teatru.
Istotą teatralnego projektu Granice zostały przekroczone jest podjęcie tematu kryzysu migracyjnego i wywołanych nim zawirowań wewnątrz europejskiej wspólnoty oraz tego, jak twórcy z Polski i Niemiec oddają te napięcia w sztuce. W programie wydarzenia będziemy prezentować głośne, szeroko dyskutowane zjawiska teatru obszaru niemieckojęzycznego, który od lat jest znaczącym punktem odniesienia dla europejskich i światowych scen.

 
Podczas intensywnego, trwającego trzy dni programu Stary Teatr stanie się artystycznym forum dla ważnych społecznie dyskusji, w ramach którego prezentowane będą czytania performatywne, debaty i gościnny spektakl z Teatru im. Maksyma Gorkiego w Berlinie.  Tematy podejmowane przez dyrekcję berlińskiego teatru, Shermin Langhoff i Jensa Hillje, uczyniły z tej sceny niezwykle ważne miejsce, oddające temperaturę sporów we współczesnym społeczeństwie. Dowodem tego jest docenione na światowych festiwalach przedstawienie Common Ground w reżyserii Yael Ronen, które na przykładzie konfliktu w byłej Jugosławii pokazuje linie podziału między narodami i odważnie proponuje ową „wspólną przestrzeń”, przezwyciężając historyczną zadrę. Wraz z prezentacją Common Ground zapraszamy widzów na rozmowę z twórcami spektaklu po pierwszym pokazie, w sobotę 23 kwietnia 2016.
Projekt pt. Granice zostały przekroczone otworzy performatywne czytanie Terroru Ferdinanda von Schiracha w reżyserii Anety Groszyńskiej. Bohaterem sztuki jest oficer i pilot wojskowy, który wbrew rozkazowi przełożonych zdecydował się na zestrzelenie uprowadzonego przez terrorystów samolotu pasażerskiego ze 164 osobami na pokładzie, lecącego z Berlina do Monachium. W dramacie rolę ławy przysięgłych, orzekającej o winie oskarżonego, pełni publiczność. Po czytaniu zapraszamy na debatę pt. W stanie wyższej konieczności, inspirowaną dramatem Schiracha.  Udział w niej wezmą: ks. Adam Boniecki („Tygodnik Powszechny”), prof. Monika Płatek (Uniwersytet Warszawski), prof. Jacek Filek (Instytut Myśli Józefa Tischnera). Rozmowę moderować będzie Michał Olszewski („Gazeta Wyborcza”). Rozmówcy rozwijać będą kwestię roli demokratycznego świata i stanowionego przez niego prawa w kontekście ostatnich światowych konfliktów.
Kolejnym, realizowanym w formie czytania, dramatem będzie Śmieszna ciemność Wolframa Lotza w reżyserii Małgorzaty Wdowik. Autor sztuki nawiązuje w swoim teksie do książki Josepha Conrada Jądro ciemności oraz do filmu Francisa Forda Coppoli Czas apokalipsy, przenosząc tym razem akcję w różne nękane współczesnymi konfliktami rejony świata.
Program wieńczy debata, która stworzy niepowtarzalną okazję do konfrontacji różnych strategii, jakie obierać mogą przedstawiciele świata kultury, nauki i polityki w dobie kryzysu migracyjnego i związanej z tym potrzeby budowania obywatelskiego, rozumiejącego społeczeństwa. W spotkaniu pod hasłem Kotwice konfliktu, prowadzonym przez Dariusza Rosiaka (reportera, dziennikarza radiowego i prasowego), wezmą udział: Basil Kerski (Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku), dr hab. Beata Kowalska (Uniwersytet Jagielloński) i Dawid Wildstein (dziennikarz, zastępca dyr. Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. publicystyki). Debatę otworzy dyrektor Starego Teatru, Jan Klata.

 

 

Współorganizatorzy:
aGoethe Institut             aDom Norymberski

Partner:
aTygodnik Powszechny

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec przez:

aFundacja Wspolpracy Polsko-Niemieckiej

Granice zostały przekroczone to projekt  w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016  ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

a25 lat dobrego sasiedztwa

goethe.de/swietujemy

 

 

Harmonogram:

22 kwietnia 2016 (piątek)
19.00 Terror, czytanie performatywne, reż. Aneta Groszyńska, Sala im. Heleny Modrzejewskiej
20.30 W stanie wyższej konieczności. Debata z udziałem prof. Moniki Płatek (Uniwersytet Warszawski),ks. Adama Bonieckiego („Tygodnik Powszechny”), prof. Jacka Filka (Instytut Myśli Józefa Tischnera), moderacja: Michał Olszewski („Gazeta Wyborcza”), Sala im. Heleny Modrzejewskiej

23 kwietnia 2016 (sobota)
14.30 Terror, czytanie performatywne, reż. Aneta Groszyńska, Sala im. Heleny Modrzejewskiej
17.00 Śmieszna ciemność, czytanie performatywne, reż. Małgorzata Wdowik, Nowa Scena
19.00 Common Ground, reż. Yael Ronen, spektakl Teatru Gorkiego z Berlina, Duża Scena
21.00 Spotkanie z twórcami spektaklu Common Ground, prowadzenie: Roman Pawłowski, Duża Scena (tłumaczenie konsekutywne)
 
24 kwietnia 2016 (niedziela)
16.00 Śmieszna ciemność, czytanie performatywne, reż. Małgorzata Wdowik, Nowa Scena
18.00 Common Ground, spektakl Teatru Gorkiego z Berlina, Duża Scena
20.00 Kotwice konfliktu. Debata z udziałem Basila Kerskiego (Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku), dr hab. Beaty Kowalskiej (Uniwersytet Jagielloński), Dawida Wildsteina (dziennikarza, zastępcy dyr. Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. publicystyki),  moderacja: Dariusz Rosiak (reporter, dziennikarz radiowy i prasowy), Sala im. Heleny Modrzejewskiej