Jan Kanty Zienko (AST)

Ur. 1996 w Krakowie, obecnie student III roku WRD AST. Studiował MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim. Asystował Grzegorzowi Jarzynie podczas realizacji spektaklu dyplomowego „Burza” w AST (premiera 23 października 2019). Członek Pracowni Dramaturgicznej działającej przy AST. Jako reżyser debiutował spektaklem online „Kanon: Pieśni do Pracy” w Starym Teatrze w Krakowie.

W teatrze

W repertuarze

Pozostałe