Repertuar

Lekcje Oglądania: Widz w sztuce najnowszej

Lekcje Oglądania: Widz w sztuce najnowszej

daty
wystawiania

  • 15.02
    2016

W lutym zapraszamy na spotkanie poświęcone książce Doświadczenie (syn)estetyczne. Performatywne aspekty przedstawień site-specific autorstwa Mateusza Chaberskiego. Wraz z autorem i zaproszonymi gośćmi – Justyną Łagowską oraz Katarzyną Peplinską – rozmawiać będziemy, jak zmieniła się funkcja i doświadczenie odbiorcy, odkąd działania artystyczne z pogranicza teatru, sztuk wizualnych i instalacji artystycznych coraz częściej rozgrywają się w konkretnej przestrzeni. Uczestnicy tych działań na różny sposób zachęcani są do eksploracji miejsca prezentacji, nieskrępowanego ograniczeniami tradycyjnej przestrzeni teatralnej.
Wśród analizowanych prac znajdą się m.in. Dotleniacz Joanny Rajkowskiej, zrealizowany w Stoczni Gdańskiej spektakl H. w reż. Jana Klaty czy realizacja Hamleta w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego ze Starego Teatru.

15 lutego 2016, g. 19.30
wstęp wolny
Sala im. Heleny Modrzejewskiej
ul. Jagiellońska 5
Spotkanie organizowane jest we współpracy z Katedrą Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Lekcjach oglądania będziemy przyglądać się zjawiskom teatralnym od kuchni. Spotkania połączone będą z prezentacjami zapisów spektakli, dokumentacji i materiałów o polskich oraz zagranicznych twórcach teatru, sztuk performatywnych i wizualnych. Założeniem tego dyskusyjnego klubu teatralnego jest poszerzanie kompetencji odbiorczych, wymiana poglądów oraz doświadczeń między widzami i ekspertami.