Actors

Actors

Krzysztof Globisz

Krzysztof Globisz

A graduate of the Acting Department of the Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts in Kraków /1980/

1 July 1980 – 31 August 1981 – The Polish Theatre, Wrocław
1 September 1981 – The Stary Theatre, Kraków

A lack of complacency and a constant pushing of limits – this is the most succinct definition of Globisz’s acting. This brilliant actor, who is blessed with great charisma, has played nearly 70 roles at the Stary Theatre. He considers Jerzy Jarocki a master, in whose productions he has played many wonderful characters: such as in “The Marriage”, “Life Is a Dream”, “Exhumation”, “The Silver Dream of Salome” and “Act Three”, based on Witkacy’s “The Shoemakers” (for which he received the Zelwerowicz Award). He also considers Jerzy Grzegorzewski a master, in whose plays he has acted not only in Kraków, but also at the National Theatre in Warsaw (Wyspiański’s “A November Night” and “The Judges”). The theatrical sensitivity and unbelievable naturalness of this actor have been appreciated by Krystian Lupa, who cast him in “Sleepwalkers” and “Zarathustra”, in which he played the stirring role of the philosopher Fritz/Nietzsche who descends into madness. Globisz has acted in productions by Andrzej Wajda (both in theatre and film) and by Tadeusz Bradecki, Mikołaj Grabowski and Petr Zelenka. He revealed his lyrical side in Iwan Wyrypajew’s “Illusions”, a subtle analysis of entangled human feelings. He has contributed to the success of Jan Klata’s productions at the Stary Theatre. Full of charm and vigour, despite his age, as Kmicic in “The Trilogy”, based on Henryk Sienkiewicz, stirring as Verloc in “The Secret Agent”, based on Conrad, overflowing with religious visions as Dawid Yetmeyer in “The Wedding of Count Orgaz”, based on Roman Jaworski, and the insane character of W. in “The Road to Damascus”, based on August Strindberg – he possesses the gift of being able to convince both critics and audiences with his roles. Without hesitation he took on four characters in “The Battle of Warsaw 1920” by the Demirski/Strzępka duo, receiving great acclaim.

In 2016 the actor returned to the Stary Theater for the compelling production of Elfriede Jelinek’s “Supplicants”: “Miśkiewicz managed to combine the cast into a monolith that literally crushed the viewer’s perception. As if this was not enough, the director employed Krzysztof Globisz. The legendary actor is still undergoing complex rehabilitation after an aneurysm. His participation in “The Supplicants” is touching, though not only in terms of a man’s struggle against all adversities.
Sitting in a wheelchair and suffering from aphasia, Globisz puts together sentences with some difficulty. He makes the effort to communicate, surely being conscious of the fact that not all his meaning will be understood. “‘The Supplicants’ is an attempt to articulate meaning. Its construction, recognition, and re-comprehension. The audience can decide whether they want to pursue it, or to turn their heads the other way. Toward the sky” (Łukasz Badula, kulturaonline).

Globisz has acted in many films, serials and TV theatre productions (including Krzysztof Kieślowski’s “A Short Film About Killing”, “Danton”, Andrzej Wajda’s “Pan Tadeusz”, Robert Gliński’s “All That Really Matters” and Jan Jakub Kolski’s “Pornografia”), and he seduced the general public as the angel Giordano (in the films of Artur Więcek).

słannik z Nieba Giordano.(afw)

Awards

2014 – 54 Kaliskie Spotkania Teatralne – główna nagroda aktorska za role Witosa, Maxime’ Weygand / Tego szyfranta / Księdza Skorupki w przedstawieniu „Bitwa Warszawska 1920” P. Demirskiego, reż. M. Strzępka
2014 – nagroda im. R. Bobrowskiej za wybitne osiągnięcia w sztuce radiowej
2011 – Kraków – nagroda Ars Quaerendi przyznawana przez Zarząd Województwa Małopolskiego za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury w kategorii “mistrz”
2010 – 50 Kaliskie Spotkania Teatralne – Grand Prix za role Bohdana Chmielnickiego /Andrzeja Kmicica w przedstawieniu „Trylogia” wg H. Sienkiewicza, reż. J. Klata
2009 – nagroda Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa za wybitne dokonania aktorskie
2009 – XXXIV Opolskie Konfrontacje Klasyka Polska – nagroda aktorska za role Bohdana Chmielnickiego / Andrzeja Kmicica w przedstawieniu „Trylogia” wg H. Sienkiewicza, reż. J. Klata
2006 – I Ogólnopolski konkurs na teatralną inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rolę Zaratustry III – Fritza w przedstawieniu „Zaratustra” wg F. Nietschego, reż. K. Lupa
2003 – XXVIII Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska – nagroda aktorska za rolę Sajetana Tempe w przedstawieniu „Trzeci Akt wg «Szewców»” Witkacego, reż. J. Jarocki
2003 –XLII Rzeszowskie Spotkania Teatralne – III miejsce w plebiscycie publiczności za rolę Superiusza w przedstawieniu “Pieszo” S. Mrożka, reż. K.Kutz
2002 – Nagroda im. A. Zelwerowicza za najwybitniejsze osiągnięcia sztuki aktorskiej w sez. 2001/02 – za rolę Sajetana Tempe w przedstawieniu „Trzeci Akt wg «Szewców»” Witkacego, reż. J. Jarocki
2002 – Złoty Laur za Mistrzostwo w Sztuce
2000– Złota Maska – plebiscyt na najpopularniejszego krakowskiego aktora
2000 – Ludwik’ 99 – za najlepszą rolę męską w przedstawieniu „Kariera Artura Ui” B. Brechta, reż. T. Bradecki
1998 – Ogólnopolski Konkurs na Inscenizację Dzieł Dramatycznych W. Shakespeare’a – główna nagroda aktorska za rolę Vincentia w przedstawieniu „Miarka za miarkę” W. Shakespeare’ a, reż. T. Bradecki
1998 – II Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia’ 98, Tarnów – nagroda aktorska za rolę Vincentia w przedstawieniu „Miarka za miarkę” W. Shakespeare’ a, reż. T. Bradecki
1997 – XXXVII Kaliskie Spotkania Teatralne – nagroda aktorska za rolę tytułową w przedstawieniu “Peer Gynt” H. Ibsena, reż. M. Fiedor
1996 – II Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej – nagroda aktorska za rolę Starego Grabarza w przedstawieniu „Grzebanie” wg S. I. Witkiewicza, reż. J. Jarocki
1994 – XIX Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska – nagroda aktorska za rolę Semenki w przedstawieniu „Sen srebrny Salomei” J. Słowackiego, reż. J. Jarocki
1991 – XXXI Kaliskie Spotkania Teatralne – nagroda za role Ismaela i Tartaglii w przedstawieniu „Księżniczka Turandot” C. Gozziego, reż. R. Zioło
1991 – XXIX Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu – nagroda za rolę Pijaka w przedstawieniu “Ślub” W. Gombrowicza, reż. J. Jarocki
1988 – nagroda artystyczna młodych im. St. Wyspiańskiego za osiągnięcia aktorskie w Starym Teatrze
1988 – XXVIII Kaliskie Spotkania Teatralne – nagroda za rolę tytułową w przedstawieniu “Kaspar Hauser ” Handkego , reż. A. Wirth
1988 – stypendium Funduszu Arnolda Szyfmana
1987 – nagroda im. L. Schillera
1986 – XXV Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych, Wrocław – nagroda aktorska za rolę Mefistofelesa w przedstawieniu „Wzorzec dowodów metafizycznych” T. Bradeckiego, reż. T. Bradecki

Decorations

1996 – Zasłużony Działacz Kultury
1988 – Brązowy Krzyż Zasługi

In the Theatre

In the repertoire

Others