Oferta dla grup zorganizowanych

W sezonie 2016/2017 przygotowaliśmy nową, poszerzoną ofertę edukacyjną dla grup zorganizowanych. Na specjalnie przygotowane lekcje i warsztaty zapraszamy zarówno młodzież szkolną, jak i studentów oraz wszystkich zainteresowanych. Obie formy edukacyjne są skutecznym narzędziem poszerzenia wiedzy na temat teatru i prezentowanych na deskach Starego Teatru przedstawień, angażującą ich uczestników w różne formy aktywności. Zajęcia edukacyjne prowadzone są wokół tematów jakie proponuje MICET: m.in. wolności, przeżywania emocji czy odczucia ciała. Mogą być wprowadzeniem lub komentarzem do przedstawień Starego Teatru.

Oferta dla grup zorganizowanych

Lekcje i zajęcia warsztatowe

Lekcje i zajęcia warsztatowe

Proponujemy lekcje teatralne i zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych. Wykorzystując siłę scenicznego przekazu, chcemy prowokować do stawiania pytań o człowieka, jego tożsamość oraz miejsce w kulturowym uniwersum. Punktem wyjścia do rozważań może stać się element scenografii, scena ze spektaklu, fragment tekstu, cytat, aktualny kontekst kulturowy. Redefiniowanie pojęć, tworzenie sieci asocjacji, map myśli, odczytywanie sensów przedmiotów (rekwizytów), imitowanie działań i projektowanie alternatywnych zdarzeń – tego, w różnym natężeniu, doświadczą Uczestniczki i Uczestnicy zajęć w MICET. Podejmowane działania koncentrują się wokół pięciu tematów, realizowanych w ramach zaproponowanych ścieżek i powiązanych znaczeniowo z problematyką przedstawień.

 

Maksymalna liczba uczestników zależy od wybranej formy edukacyjnej. Więcej informacji: micet.pl

Cena
10 zł
od uczestnika

Masz pytania?

Chcesz zapisać się na zajęcia?

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Widzów:
pl. Szczepański 1, 31-010 Kraków

tel. +48 12 422 40 40
e-mail: rezerwacja@stary.pl