BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 161691-2016 Z DNIA 27-07-2016r. na: świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Termin składania ofert: 05-08-2016r. godz. 11:00, miejsce: Kraków, ul. Jagiellońska 5 - Sekretariat Teatru.

Pliki do pobrania:
SIWZ wraz z załącznikami

Kraków, dnia 27.07.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Informacja o zmianie treści SIWZ

Kraków, dnia 4.08.2016r.


16.09.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Kraków, 13.10.2016 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
przeprowadzenie kampanii reklamowej na nośnikach reklamy zewnętrznej typu CLP (Citylight- 1,2 x 1,8 m) w Krakowie i Warszawie Postępowanie ZP-05/16.
Termin składania ofert: 21.10.2016 r. do godziny 11.00

-SWIZ
-Ogłoszenie BZP
- załączniki 1-4 w wersji edytowalnej

Kraków, 21.10.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert.


Kraków, 27.10.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Kraków, 1.12.2016

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU :

Dostawa konsoli oświetleniowej oraz reflektorów automatycznych.
Postępowanie ZP-06/16
Termin składania ofert: 09.12.2016 r. do godz. 11:00
- SIWZ

- Ogłoszenie BZP

- załączniki w wersji edytowalnej

Kraków, 9.12.2016

- informacja z otwarcia ofert


Kraków, 12.12.2016 r.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


16.12.2016
Usługi poligraficzne w podziale na 3 części.
Postępowanie ZP-07/16.
Termin składania ofert 30.12.2016 godz. 13:00

- ogłoszenie o zamówieniu BZP

- SIWZ

- załączniki 1-3, 5-6 wersja edytowalna

Kraków, 30.12.2016

- Informacja z otwarcia ofert.

Kraków, 5.01.2017

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kraków, 13.01.2017
- informacja o unieważnieniu wyboru cz. 3

17.01.2017 r.
- unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 i 2Zapraszamy na nasze profile na portalach wideo. Tam możesz zobaczyć zapowiedzi naszych spektakli.