Promocja, Sprzedaż i PR
tel. +48 12 292 75 12 oraz przez centralę 12 422 85 66, 12 292 75 11,

Anna Hruszka - kierownik działu promocji,
e-mail: a.hruszka@stary.pl

Barbara Kwiatkowska -zastępca kierownika działu promocji,
e-mail: promocja@stary.pl

Aleksandra Stawarska-Kolasa - promocja i sprzedaż
e-mail: rezerwacja@stary.pl

Paulina Włodarczyk –Specjalista ds. promocji i PR
e-mail: p.wlodarczyk@stary.pl

Krystyna Ziarkowska - organizacja widowni
e-mail: rezerwacja@stary.pl

Aleksandra Stawarska-Kolasa, Halina Malik - kasy biletowe