Małgorzata Sobieraj
Alicja Żok

koordynacja@stary.pl

Janusz Jarecki
impresariat@stary.pl

tel. 12 421 88 48 oraz oraz przez centralę
fax 12 421 33 53

centrala

+48 12 422 85 66
+48 12 422 80 20
+48 12 292 75 11
+48 12 422 87 63