Narodowy Stary Teatr
im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
ul. Jagiellońska 5
31-010 Kraków

Wpisany do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod numerem RNJK 6/92

NIP: 675 02 00 060

REGON: 000278764
Konto: BGK: 93 1130 1150 0012 1267 2520 0001


Jan Klata - Dyrektor
Aleksander Nowak - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Administracyjnych
Anna Lewanowicz - Pełnomocnik Dyrektora ds.Organizacyjnych i Współpracy Międzynarodowej
Alina Nowak - Główna Księgowa

Kontakty

Schemat organizacyjny Narodowego Starego Teatru.

Statut Narodowego Starego Teatru

_________________________________________

04.02.2016

Bez tytułu

- wzór umowy

- sprostowanie


_________________________________________

10.03.2016 r.
Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 5a w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  zawarł w dniu 26.02.2016 r. umowę na „Obsługę Portierni Całodobowych oraz Recepcji w obiektach Narodowego Starego Teatru w Krakowie (pl. Szczepański 1/Jagiellońska 5, ul. Starowiślna 21) z firmą PROMOS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kocmyrzowskiej 13 A, 30-750 Kraków.


---------------------------------------------------------------

16.12.2016
Usługi poligraficzne w podziale na 3 części.
Postępowanie ZP-07/16.
Termin składania ofert 30.12.2016 godz. 13:00

- ogłoszenie o zamówieniu BZP

- SIWZ

- załączniki 1-3, 5-6 wersja edytowalna

Kraków, 30.12.2016

- informacja z otwarcia ofert


Kraków, 5.01.2017

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 13.01.2017

- informacja o unieważnieniu cz.3

17.01.2017 r.
- unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 i 2