2012Kordian, wg Juliusza Słowackiego sezon 180


wg J. Slowackiego Kordian, scenar. i reż. S. Kaczmarek, scen. K. Migdałek, reż. świateł K. Łuszczyk, 21.01.2012.


2011Brand. Miasto. Wybrani, wg Henryka Ibsena sezon 180

scenariusz: Michał Borczuch, Łukasz Wojtysko
dramaturgia: Łukasz Wojtysko
muzyka: Krzysztof Topolski

 


2011Mewa, wg Antoniego Czechowa sezon 179

 
wg A.Czechowa Mewa, scenar.oprac.muz. i reż. P. Miśkiewicz, scen. B. Hanicka, reż.światła W.Puś, 4.06.2011.


2011Być albo nie być, Nick Whitby sezon 179

Być albo nie być na podstawie filmu E. Lubitscha, scenar. E.J.Mayer i M. Lengyel, przekł. M. Muskała, reż. M. Peschel, scen. M. Musiał, muz i oprac. muzycz. M. Mejza, 27.03.2011.
Koprodukcja Narodowego Starego Teatru w Krakowie
i Maxim Gorki Theater w Berlinie
wspierana z funduszu Wanderlust
2010Chopin kontra Szopen, Agnieszka Fryz-Więcek, Mikołaj Grabowski sezon 179

scenar.A.Fryz-Więcek, M. Grabowski Chopin kontra Szopen, reż. aranż. przestrzeni i kostiumy M. Grabowski, M. S. Radwan, 23.10.2010. 


2010Utopia będzie zaraz, sezon 177


Spektakl M. Zadary Utopia będzie zaraz, kolaż sceniczny z wykorzystaniem utworow P. Demirskiego,piosenek z lat 80-tych, oraz "Ksiąg Narodu polskiego" A. Mickiewicza, scen. R. Rumas, kost. J. Kornecka, oprac.muz. i aranżacje J.Budyń Szymkiewicz, 16.01.2010.


2010Utopia bedzie zaraz, spektakl Michala Zadary sezon 178 Utopia będzie zaraz - spektakl M. Zadary, kolaż sceniczny z wykorzystaniem tekstów P. Demirskiego, piosenek z lat 80. oraz "Ksiąg Narodu Polskiego" A. Mickiewicza, scen. R. Rumas, oprac.muzycz. i aranż. J. Budyń Szymkiewicz, kost. J. Kornacka, reż. światła A. Sienicki, 16.01.2010.
2010Amfitrion, Heinrich von Kleist sezon 178 H. von Kleist  Amfitrion, przekł. J. S.Buras, reż. W. Klemm, dramaturgia I. Stokfiszewski, scen. M. Mazur, kost. J. Kornacka, muz. D. Strychalski, ruch scen. E. Stempler, reż. świateł A. Fuchs, 27.02.2010.
2009Kupiec, Mikołaj Rej sezon 177

Kupiec M. Reja, projekt M. Zadary, współpraca P. Sztarbowski, 8.05.2009.


2009Trylogia, wg Henryka Sienkiewicza sezon 177 wg H. Sienkiewicza Trylogia, adapt. J. Klata i S. Majewski, reż. J. Klata, scen. J. Łagowska, kost. M. Kaczmarek, chor.M. Prusak, 21.02.2009.
2009Pijacy, Franciszek Bohomolec sezon 177 F. Bohomolec Pijacy, adapt. reż. i oprac.muz. B. Wysocka, scen. M. Musiał, ruch scen. C.Tomaszewski, projekcje L. Mattausch, 26.04.2009.
2009Starosta Kaniowski, montaz tekstow sarmackich sezon 177

Starosta Kaniowski na podstawie utworów Z. Kossak-Szczuckiej, M. Grabowskiego, S. Goszczyńskiego, J.I.Kraszewskiego i H. Rzewuskiego, scenar. M. Spiss, S.Wróblewski, reż. M. Spiss, scen. Ł. Błażejewski, 27.03.2009.


2009Czekajac na Turka, Andrzej Stasiuk sezon 177 A. Stasiuk Czekajac na Turka, reż. i ruch scen. M. Grabowski, scen. i kost. M. Musiał, muz. M. Trzaska, 19.06.2009.
2009Rzeczpospolita Babińska, czytanie sceniczne sezon 177

Rzeczpospolita Babińska abo ksiądz Józef Baka Sarmacją przestrzega co Czesław Miłosz w dwa wieka od owego potwierdza a komedianci Starego Teatru znowa wyrzekną diae 22 Februari A.D.2009, /pierwsza prezentacja 22.02.2009/, premiera prasowa 23.05.2009.


2009Dwanascie stacji, Tomasz Rozycki sezon 178 Dwanascie stacji, T.Różycki, adapt.i dramaturgia M.Pakuła, reż. E. Rysova, scen.J.Jaśko-Sroka, muz.P.Zakrocki, konsult.chor.T.Wygoda, 10.12.2009.
2008Terezin, Marek Miller sezon 177

M. Miller Terezin adapt.i reż. Z. Mich, scen. S. Eidrigevicius, oprac. kompozytorskie M. Mejza, 19.12.2008
 


2008Król umiera, czyli ceremonie, Eugène Ionesco sezon 177

E. Ionesco Król umiera czyli ceremonie, przekł. A. Tarn, scenar. i reż. P. Cieplak, scen. A. Witkowski, muz. S. Radwan oraz Kormorani, 29.11.2008


2008Ifigenia. Nowa tragedia, Paweł Demirski i Michał Zadara wg wersji Racine'a sezon 177


wg wersji Racine'a Ifigenia nowa tragedia, tekst P. Demirski i M. Zadara, reż.scen.wideo i światła M. Zadara, muz. D. Strycharski, 27.06.2008.


2008Factory 2, sezon 171

Factory 2 zbiorowa fantazja zainspirowana twórczością Andy' ego Warhola,scaenar. reż. i scen. K. Lupa, kost. P. Skiba, współpr. dramaturgiczna I. Gańczarczyk, M. Stojowska, oprac. materiałów filmowych Ł. Banach, oprac. muz. M. Mejza, 16.02.2008.2008Terezin, Marek Miller sezon 177

M. Miller, Terezin, adapt.i reż. Z. Mich, scen. S. Eidrigevicius, oprac. kompozytorskie M. Mejza, 19.12.2008.


2008Król umiera, czyli ceremonie sezon 177 E. Ionesco Król umiera, czyli ceremonie, przekł. A. Tarn, scenar. i reż. P. Cieplak, scen. A. Witkowski, muz. S. Radwan oraz Kormorani / M. Litwiniec, P. Czepułkowski/, chor. J. Gębura, 29.11.2008.
2008Ifigenia nowa tragedia /wg wersji Racine'a/, sezon 171

Ifigenia nowa tragedia / wg wersji Racine'a/ tekst P. Demirski i M. Zadara, reż. scen. wideo, światła M. Zadara, muz. D. Strycharski, kost. J. Kornacka, 27.06.2008.


2008Trans-Atlantyk, wg Witolda Gombrowicza sezon 176 wg W. Gombrowicza Trans-Atlantyk, adapt. i reż. M. Grabowski, scen. M. Musiał, muz. P. Szymański, chor. J. Owczarek, reż. świateł G. Marczak, 26.04.2008.
2008Piekarnia, Bertolt Brecht sezon 171

B.Brecht Piekarnia, wersja sceniczna M. Karge i M. Langhoff, przekł. M. Muskała, reż. W. Klemm, dek. M. Mazur, kost. J. Kornacka, muz. D. Strychalski, chor. E. Stempler, 20.09.2008.


2007Sędziowie, Stanisław Wyspiański sezon 177

S.Wyspiański Sędziowie reż. M. Spiss, scen. Ł. Błażejewski, 17.11.2007


2007Lulu, Frank Wedekind sezon 1772007Ajas, Sofokles sezon 175 Sofokles, Ajas, na podst. tłumaczenia K. Morawskiego, reż. M. Spiss, scen. Ł. Błażejewski,  7.01.2007.
2007Odprawa posłów greckich, Jan Kochanowski sezon 171

J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich, reż. M. Zadara, kost. J. Kornacka, muz. D. Strycharski, ruch scen. T. Wygoda, 13.01.2007.


2007Sędziowie, Stanisław Wyspiański sezon 176

S. Wyspiański, Sędziowie,  reż. M. Spiss, scen. Ł. Błażejewski,  17.11.2007.


2007Klątwa, Stanisław Wyspiański sezon 176

S. Wyspiański, Klątwa, adapt.reż.scen.i oprac.muz. B. Wysocka, 17.11.2007.


2007Oczyszczenie, Petr Zelenka sezon 176

P. Zelenka, Oczyszczenie, tłum. K. Krauze, reż. P. Zelenka, scen. M. Chocholousek, muz. K. Holas, dramaturg K. Lidowa, asyst.scen. V. Fominowa, 27.10.2007.


2007Lulu, Frank Wedekind sezon 176

F. Wedekind, Lulu, tłum. i dramaturgia M. Muskała, tłum. tekstów franc./akt.IV/ J. Margański, reż. M. Borczuch, scen. K. Borkowska, kost. A. M. Karczmarska, muz. D. Pigoński, chor. M. Mikołajczyk, reż. świateł D. Pawella, 26.10.2007.


2007Pani Bóg Halina, Marek Miller sezon 176

M. Miller, Pani Bóg Halina, adapt. i reż. M. Spiss, scen. Ł. Błażejewski, reż. światła M. Kutnik,  15.09.2007.


2007Zbombardowani, Sarah Kane sezon 175

S. Kane, Zbombardowani, tłum. P. Łysak, P. Wodziński, reż. M. Kleczewska, scen. K. Borkowska, muz. M.Pietraszewska - Koper - DIGITAL PRINCEZZ,  27.04.2007.


2007Oresteja, Ajschylos sezon 175 Ajschylos, Oresteja, przekł. M. Słomczyński, adapt. I. Gańczarczyk, J. Klata, A. Włodarska, reż. J. Klata, oprac. muz. J. Klata, R. Kowalczyk, scen. i reż. światła J. Łagowska, kost. M. Kaczmarek, ruch scen. M. Prusak,  25.02.2007.
2007Sejm kobiet, Arystofanes sezon 175 Arystofanes, Sejm kobiet, przekł. J. Ławińska - Tyszkowska, adapt. i reż. M. Grabowski, scen. J. Ukleja, kost. i światło J. Łagowska, chor. P. Mikołajczyk, muz. P. Baron, 6.01.2007.
2006Przedtem/Potem, Roland Schimmelpfennig sezon 175

R. Schimmelpfennig, Przedtem/Potem, przekł. K. Bikont, reż. i oprac. muz. P. Miśkiewicz, scen. B. Hanicka, dramaturgia D. Sajewska, reż. światła W. Puś, ruch sceniczny J. Owczarek, 21.10.2006.


2006Sen nocy letniej, wg Williama Shakespeare sezon 174

wg W. Shakespeare, Sen nocy letniej , na podstawie tłumaczenia S.Barańczaka, adapt. i reż. M. Kleczewska, scen. i reż. światła K. Borkowska, muz. J. Ostaszewski, ruch scenicz. T. Wygoda, projekcje P. Tomczyk, 11.02. 2006.


2006Trzy stygmaty Palmera Eldritcha, wg Philipa K. Dicka sezon 174

wg P.K.Dicka, Trzy stygmaty Palmera Eldritcha,adapt.reż.i oprac.muz.J. Klata, scen. J. Łagowska, chor. M. Prusak, 14.01.2006.


2006Fedra, Jean Baptiste Racine sezon 174

J. B. Racine, Fedra, przekł. T. Boy - Żeleński, reż. i oprawa muzycz. M. Zadara, scen. M. Musiał, ruch scen. T. Wygoda, 1.04.2006.


2006Językami mówić będą, Andrew Bovell sezon 174

A. Bovell, Językami mówić będą, przekł. J. Poniedziałek, reż. M. Kotański, scen. P. Walicki, muz. A. Falkiewicz, chor. W. Jurewicz, reż. światła D. Pawella, 18.03.2006.


2006Tartuffe, Molier sezon 174 Molier, Tartuffe, przekł. J. Radziwiłowicz, reż. oprac. tekstu i oprac. muzycz. M. Grabowski, scen. M. Musiał, chor. T. Wygoda, 10.06.2006.
2005Dwóch na słońcach swych przeciwnych Bogów, czyli Uczta Grudniowa 1840 r., Marek Miller sezon 177


M. Miller Dwóch na słońcach swych przeciwnych Bogów, czyli uczta grudniowa 1840 /czytanie/, reż. M. Grabowski, 25.11.2005.


2005Auto da fé, wg E. Canettiego sezon 177

przekład: Edyta Sicińska
scenografia: Barbara Hanicka
reżyseria świateł: Jacqueline Sobiszewski
muzyka: o. Grandier 2005Krum, Hanoch Levin sezon 173

H. Levin, Krum, przekł. J. Poniedziałek, reż. K. Warlikowski, scen. M. Szczęśniak, muz. P. Mykietyn, reż. światła F. Ross, prem. 3.03.2005, TR Warszawa, 12.03.2005, Stary Teatr.


2005Gang Bang, Paweł Sala sezon 173

P. Sala, Gang Bang, reż. K. Jaworski, scen.J. Piestrzyńska, muz. M. Rupociński, projekcje wideo S. Bachleda-Curuś, 9.01.2005


2005Nocny autobus, Michał Walczak sezon 173

M. Walczak, Nocny autobus, reż. J. Tumidajski, 12.02.2005.


2005Wielki człowiek do małych interesów, Aleksander Fredro sezon 174

A. Fredro, Wielki człowiek do małych interesów, reż. i scen. M. Borczuch, dramaturgia M. Stojowska, wspólpr.scen. L. Kalinowska, muz. P. Polak, 22.05.2005.


2005Auto da fé, Elias Canetti sezon 173 E. Canetti Auto da fé, przekł. E. Sycińska, reż. P. Miśkiewicz, scen. B. Hanicka, muz. o. Grandier, światł J. Sobiszewski, 23.06.2005.
2005KOMPOnenty, Małgorzata Owsiany sezon 173

M. Owsiany, KOMPOnenty, reż. M. Borczuch, scen. M. Borczuch i A.-M. Karczmarska, 22.01.2005.


2005Kraksa, Friedrich Dürrenmatt sezon 173

F. Dürrenmatt, Kraksa, adapt. i reż. W. Smarzowski, scen. J. Kozikowski, muz. M. Trzaska, reż. światła W. Puś, 11.06.2005


2005Puzzle, Szymon Wróblewski sezon 174

S. Wróblewski, Puzzle, reż. Iwo Vendral, muz. S. Olesiak, projekcje A. Południak, 6.11.2005.


2005Ósmy dzień tygodnia, wg Marka Hłaski sezon 174

wg M. Hłaski, Ósmy dzień tygodnia, adapt. i reż. A. Petras, przekł. adapt. M. Muskała, scen. M. Musiał, 29.10.2005.


2005Sinobrody - nadzieja kobiet, Dea Loher sezon 174

D. Loher, Sinobrody - nadzieja kobiet, przekł. K. Bikont, reż. A. Tworus, scen. T. Harzem, kost. A. M. Karczmarska, muz. Grupa Elektrolot, dramaturgia I. Gańczarczyk, 14. 10. 2005.


2005Ksiądz Marek, Juliusz Słowacki sezon 174

J. Słowacki, Ksiądz Marek, reż. scen. i oprac. muz. M. Zadara, dramaturgia K. Michałkiewicz, 20.11.2005.


2005Dwóch na słońcach swych przeciwnych Bogów, czyli Uczta grudniowa 1840, Marek Miller sezon 171

M. Miller, Dwóch na słońcach swych przeciwnych Bogów, czyli Uczta grudniowa 1840 r,- czytanie, reż. M. Grabowski, 25.11.2005.


2004Makbet, William Shakespeare sezon 177

W. Shakespeare Makbet, przekł. A. Libera, reż. A. Wajda, scen. K. Zachwatowicz, muz. S. Radwan, chor. J. Tomasik, 26.11.2004.


2004Wyzwolenie, Stanisław Wyspiański sezon 177

współpraca reżyserska: Ewa Kutryś
scenografia: Barbara Hanicka
muzyka: Stanisław Radwan
reżyseria światła: Tomasz Wert
ruch sceniczny: Tomasz Wygoda


2004Zaratustra , Friedrich Nietzsche, Einar Schleef sezon 177


To rzekł Zaratustra Friedricha Nietzschego i Nietzschego Trylogia Einara Schleefa, przekł.S.Lisiecka, Z.Jaskuła /To rzekł Zaratustra/, Z. Bochenek / Nietzsche. Trylogia/, adap. reż. scen. K. Lupa, kost. P. Skiba, muz. P. Szymański, prem. świat. 27.06.2004. Hellenic Festival S.A. Grecja Ateny, Odeo Herodes Atticus, Stary Teatr 7.05.2005.


2004Sto lat kabaretu.... Krakowskie kabarety XX wieku, sezon 171

Sto lat kabaretu... Krakowskie kabarety XX wiekuW „Zielonym Baloniku”scenariusz i reż. K. Materna, scen. E. Gularowska, muz. Andrzej Zarycki, chor. T. Wygoda,W "Piwnicy pod Baranami"scenariusz i reż. K. Materna, scen. K. Zachwatowicz, choreografia J. Józefowicz,31.12.2004.


2004Zaratustra, wg Friedricha Nietzschego sezon 172 Zaratustra wg To rzekł Zaratustra F. Nietzschego i Nietzsche. Trylogia E. Schleefa, adapt., reż. i scen. K. Lupa, kostiumy P. Skiba, muz. P. Szymański, Ateny - 27.06.2004, Kraków - 7.05.2005
2004Wyzwolenie, Stanisław Wyspiański sezon 172 S. Wyspiański, Wyzwolenie, oprac. tekstu i reż. M. Grabowski, współpraca reż. E. Kutryś, scen. B. Hanicka, muz. S. Radwan, reż. światła T. Wert, ruch. scen. T. Wygoda, 30.05.2004.
2004Play Strindberg, Friedrich Dürrenmatt sezon 172

F. Dürrenmatt, Play Strindberg, przekł. Z. Krawczykowski, reż. T. Bradecki, scen. U. Kenar, 14.03.2004.


2004Niewina, Dea Loher sezon 173

D. Loher, Niewina, reż. P. Miskiewicz, scen. B. Hanicka, reż. światła J. Sobiszewski, 28.02.2004


2004Makbet, William Shakespeare sezon 173

W. Shakespeare, Makbet, reż. A. Wajda, scen. K. Zachwatowicz, muz. S. Radwan, 27.11.2004


2004Play Strindberg, Friedrich Dürrenmatt sezon 172

F. Durrenmatt Play Strindberg, reż. T. Bradecki, scen. U. Kenar, 14.03.2004


2003Polaroidy, Mark Ravenhill sezon 171

M. Ravenil, Polaroidy, przekł. M. Semil, reż. M. Kotański, scen. K. Borkowska, muz. Jakub Ostaszewski, 18.01.2003.


2003Pieszo, Sławomir Mrożek sezon 171

S. Mrożek, Pieszo, reż. K. Kutz, scen. J. Kalina, muz. J. K. Pawluśkiewicz, choreogr. V. Maciejewska, reż.światła T. Wert, 12.04.2003.


2003Tango Gombrowicz, Witold Gombrowicz sezon 171


W. Gombrowicz, Tango Gombrowicz, adapt. i reż. M. Grabowski, scen. B. Hanicka, muz. S. Radwan, ukł. tanga argent. A. Iberszer, reż. światła P. Pawlik, prapremiera 11.01.2003.


2003Sto lat kabaretu... Krakowskie kabarety XX wieku, sezon 172 sezon 172

Sto lat kabaretu... Krakowskie kabarety XX wieku
W „Zielonym Baloniku” - scenariusz i reż. S. Tym, scen. M. Skoneczko, konsultacja choreograficzna I. Olszowska, reż. światła T. Wert
W "Jamie Michalika" - scenariusz i reżyseria M. Grabowski, scen. J. Polewka
W "Piwnicy pod Baranami" - scenariusz i reż. K. Materna, scen. K. Zachwatowicz, choreografia J. Józefowicz, reż. światła M. Kozioł
30.12.2003.


2003Opera mleczana, Stanisław Radwan sezon 171 S. Radwan, Opera mleczana, reż. i dramatur. M. Grabowski, libretto S. R. na podst. rysunków A. Mleczki, scen. B. Hanicka, 9.03.2003.
2003Szkoła żon, Molier sezon 171 Molier, Szkoła żon, przekł. A. Międzyrzecki, oprac. tekstu i reż. E. Kutryś, scen. B. Hanicka, muz. S. Radwan, reż. światła T. Wert, 25.01.2003.
2002Car Mikołaj, Tadeusz Słobodzianek sezon 171

T. Słobodzianek, Car Mikołaj, / historia tragikomiczna w XIV scenach/, reż. R. Brzyk, dek. M. Malesza, kost. M. Balcerek, muz. M. Mirowski, reż. światła T. Wert, warsztat wokalny J. Bernad, M. Mamińska, 12.12.2002.


2001Damy i huzary, Aleksander Fredro sezon 177


A.Fredro Damy i huzary, reż. K. Kutz, scen. R. Melliwa, muz. J. Kanty Pawluśkiewicz, 16.12.2001.