1982Oresteia, Aischylos sezon 150

Aischylos, Oresteia, przekł. M. Słomczyński, reż. Z. Hűbner, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, muz. S. Radwan, 19.06.1982.


1982Mord w katedrze, Thomas Stearns Eliot sezon 141


T. S. Eliot, Mord w katedrze, przekł. J. S. Sito, reż. J. Jarocki, scen. J. Juk-Kowarski, muz. S. Radwan, ruch scen. R. Olesiński, 1.04.1982.


1982Zwierzenia clowna, Heinrich Böll sezon 150 H. Böll, Zwierzenia clowna, przekł. T. Jętkiewicz, adapt. J. Opalski, reż. i chor. M. Grąbka, scen. J. Wrzesiński, muz. R. Opuszyński, współpraca chor. E. Świtalska,konsult. iluzjonistyczna L. Lemanik, praprem. 29.04.1982.
1981Łgarz, Carlo Goldoni sezon 150

C. Goldoni, Łgarz, przekł. J. Walter, reż. G. Pampiglione, scen. J. Polewka, muz. S. Radwan, konsultacje w zakresie plastyki ruchu L. Czarnota, 11.12.1981.


1981Końcówka, Samuel Beckett sezon 150


S. Beckett, Końcówka, przekł. i współpr. reż. M. Kędzierski, reż. W. D. Asmus, scen. J. Grzegorzewski, 16.10.1981.


1981Powrót Odysa, wg Stanisława Wyspiańskiego sezon 149


S. Wyspiański, Powrót Odysa, oprac. tekstu, reż. i scen. K. Lupa, muz. S. Radwan, 1.06.1981.


1981Pochwała głupoty, Erazm z Rotterdamu sezon 149 Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, przekł. E. Jędrkiewicz, oprac. tekstu M. Stebnicka, reż. P. Skrzynecki, oprac. plast. K. Zachwatowicz, prapremiera 9.05.1981.
1981Tragiczna historia Hamleta księcia Danii, William Shakespeare sezon 150

W. Shakespeare, Tragiczna historia Hamleta księcia Danii, przekł. M. Słomczyński, reż. A. Wajda, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, muz. S. Radwan, ukł. pantomimy Z. Więcławówna, ukł. pojed. T. Wojczuk, 28.11.1981.


1981Aktorzy Starego Teatru w scenach i monologach z Hamleta, William Shakespeare sezon 149

Aktorzy Starego Teatru w scenach i monologach z „Hamleta” Williama Shakespeare’a na Dziedzińcu Wawelskim, reż. A. Wajda, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, muz. S. Radwan, 19.06.1981.


1981Śniadanie, Ryszard Marek Groński sezon 149

R. M. Groński, Śniadanie, reż. T. Zygadło, scen. J. Rudzki, , muz. J. K. Pawluśkiewicz, 17.01.1981.


1981Powrót pana Cogito, Zbigniew Herbert sezon 149

Z. Herbert, Powrót pana Cogito, scenar. i reż. T. Malak, scen. K. Wiśniak, muz. S. Radwan, prapremiera 11.04.1981.


1980Próba lotu, Jordan Radiczkow sezon 148

J. Radiczkow, Próba lotu, przekł. H. Karpińska, reż. J. Maciejowski, scen. B. Zawada, muz. P. Hertel, 10.07.1980.


1980Zabawa. Na pełnym morzu, Sławomir Mrożek sezon 148

S. Mrożek, Zabawa. Na pełnym morzu, reż. T. Lis, scen. J. Polewka, muz. J. K. Pawluśkiewicz, 19.04.1980.


1980Sytuacja bez wyjścia, Jan Leczer sezon 148

J. Leczer, Sytuacja bez wyjścia, reż. J. Radziwiłowicz, scen. L. Minticz i J. Skarżyński, muz. M. Chołoniewski, 10.02.1980.


1980Rewizor, Mikołaj Gogol sezon 149

M. Gogol, Rewizor, przekł. J. Tuwim, reż. J. Jarocki, scen. K. Wiśniak, muz. S. Radwan, ukł. tańca Z. Więcławówna, 28.11.1980.


1980Romans z wodewilu, Władysław Krzemiński sezon 148

W. Krzemiński, Romans z wodewilu, /wg Krowoderskich zuchów S.Turskiego/, kuplety L. J. Kern, insc. i reż. M. Stebnicka, scen. K. Wiśniak, kost. A. Sell-Walter, oprac. muz. A. Kluczniok, instrument., uwertura i nowe piosenki Z. Kowalski, ukł. taneczny Z. Więcławówna 13.03.1980.


1979Sen o Bezgrzesznej..., Jerzy Jarocki sezon 147

Sen o Bezgrzesznej - rzecz dla teatru w dwóch częściach ułożona przez J. Jarockiego i J. Opalskiego, reż. J. Jarocki, współ. reż. J. Stuhr, scen. J. Juk-Kowarski, muz. S. Radwan, ruch scen. T. Gołębiowski, 21.01.1979.


1979Queen Mary, Charles Dyer sezon 148


Ch. Dyer, Queen Mary, przekł. K. Piotrowski, reż. J. Bińczycki, scen. J. Boni-Marczyńska, 22.08.1979.


1979Dla miłego grosza, Apollo Nałęcz - Korzeniowski sezon 148


A. Nałęcz-Korzeniowski, Dla miłego grosza, reż. A. Holland, scen. M. Jarnuszkiewicz, muz. A. Zarycki, 17.10.1979.


1979Dziesięć portretów z czajką w tle, wg Antoniego Czechowa sezon 148


Dziesięć portretów z czajką w tle, wg A. Czechowa, przekł. Czajki A. Sandauer, oprac. tekstu, reż. i scen. J. Grzegorzewski, muz. S. Radwan, 22.11.1979.


1979Wieczory poetyckie Starego Teatru - Jan Kochanowski, Jan Korwin Kochanowski sezon 148

Jan Kochanowski – wieczory poetyckie Starego Teatru, ukł. tekstu, reż. i scen. J. Korwin- Kochanowski, oprac. muz. A. Pilch, muz. Z. Kowalski 15.12.1979.


1979Głosy przeszłości, Krzysztof Miklaszewski sezon 148

Głosy przeszłości, scenar. K. Miklaszewski, reż. J. Trela, scen. E. Krywsza, muz. S. Radwan, 2.12.1979.


1979Egzamin, Jan Paweł Gawlik sezon 148

J. P. Gawlik, Egzamin, reż. E. Lubaszenko, scen. L. Minticz i J. Skarżyński, 20.03.1979.


1979Lot nad kukułczym gniazdem, Dale Wasserman sezon 147


D. Wasserman, Lot nad kukułczym gniazdem, przekł. B. Zieliński, reż. K. Zanussi, scen. K. Zachwatowicz, muz. W. Kilar, 31.03.1979.


1978Z biegiem lat, z biegiem dni..., scenar. Joanna Olczak - Ronikier sezon 141

Z biegiem lat, z biegiem dni... opowieść teatralna na jedną noc albo trzy wieczory, scenar. J. Olczak-Ronikier, insc. A. Wajda, reż. A. Wajda, A. Polony (PWST), scen. K. Wiśniak, K. Zachwatowicz, muz. S. Radwan, ukł. tańca Z. Więcławówna, 29,30,31.03. i 1.04.1978.


1978Rozmowa w domu państwa Stein o nieobecnym panu von Goethe, Peter Hacks sezon 147

P. Hacks, Rozmowa w domu państwa Stein o nieobecnym panu von Goethe, przekł. Z. Krawczykowski, reż. R. Próchnicka, scen. T. Targońska, oprac. muz. A. Kuraś, 30.12.1978.


1978Smak miodu, Shelagh Delaney sezon 147

S. Delaney, Smak miodu, przekł. W. Komarnicka, K. Tarnowska, reż. Z. Mich, scen. T. Banovich, oprac. muz. W. Głuch, 21.10.1978.


1978Czekając na Godota, Samuel Beckett sezon 146

S. Beckett, Czekając na Godota, przekł. J. Rogoziński, reż. R. Próchnicka, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, plast. ruchu J. M. Birczyński, 13.04.1978.


1978Iwona księżniczka Burgunda, Witold Gombrowicz sezon 146

Iwona księżniczka Burgunda, W. Gombrowicz, reż. i scen. K. Lupa,oprac. muzycz. K. Lipka,  8.01.1978.


1977Toast, Cyprian Kamil Norwid sezon 145


C. K. Norwid, Toast, ukł. teks. i reż. T. Jurasz, scen. K. Wiśniak, muz. Z. Konieczny, 11.05.1977.


1977Wystawa ku czci Gabrieli Zapolskiej, J. Olczak - Ronikier sezon 145

Wystawa ku czci Gabrieli Zapolskiej, scenar. wg listów G. Zapolskiej J. Olczak-Ronikier, reż. M. Stebnicka, współpr. reż. P. Skrzynecki, scen. K. Wiśniak, dokum. ikonogr. A. Stafiej, 20.01.1977.


1977Zbrodnia i kara, Fiodor Dostojewski sezon 145

F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, adapt. A. i J. Vostry, przekł. I. Kaleta, reż. M. Prus, scen. E. Starowieyska, muz. J. Satanowski, 5.02.1977.


1977Nastasja Filipowna, wg Fiodora Dostojewskiego sezon 145


Nastasja Filipowna, improwizacja na motywach powieści F. Dostojewskiego Idiota, przekł. J. Jędrzejewicz, adapt. i reż. A. Wajda, współ. reż. M. Karpiński, scen. K. Zachwatowicz, 17.02.1977.


1977Panna Julia, August Strindberg sezon 145

A. Strindberg, Panna Julia, przekł. Z. Łanowski, reż. M. Dziewulska, scen. L. Minticz i J. Skarżyński, improwizacja na skrzypcach Z. Paleta, 29.01.1977.


1977Opera za trzy grosze, Bertolt Brecht sezon 145

B. Brecht, Opera za trzy grosze, przekł. B. Witek-Swinarska, B. Winawer, przekł. ballad i songów W. Broniewski, reż. R. Major, scen. J. Banucha, muz. K. Weill, instrument. A. Zarycki, 12.06.1977.


1977Pojedynki, Ewa Otwinowska sezon 146

Pojedynki, scenar. E. Otwinowska, reż. R. Próchnicka, scen. L. Przybylski, oprac. muz. A. Kuraś, 16.12.1977.


1977Wesele, Stanisław Wyspiański sezon 145

Wesele, S. Wyspiański, reż. i scen. J. Grzegorzewski, muz. S. Radwan, 12.06.1977.


1977Państwo Ulianoff przybyli do Krakowa, Henryk Tadeusz Czarnecki sezon 146

Państwo Ulianoff przybyli do Krakowa, scenar. H. T.  Czarnecki i J. Święch, reż. J. Święch, oprac. plast. K. Lupa, oprac. muz. K. Kuplowski, 26.11.1977.


1977Życiorys, Krzysztof Kieślowski sezon 146

Życiorys, K. Kieślowski, reż. K. Kieślowski, scen. K. Wiśniak, 27.11.1977.


1976Warszawianka, Stanisław Wyspiański sezon 144

S. Wyspiański, Warszawianka, insc. H. Tomaszewski, współp. Reż. M. Dziewulska, scen. K. Wiśniak, muz. J. Łuciuk, 26.06.1976.


1976Sklepy cynamonowe, Bruno Schulz sezon 144

B. Schulz, Sklepy cynamonowe, oprac. teks. i reż. R. Major, scen. J. Banucha, muz. K. Szwajgier, prapremiera: 17.07.1976.


1976Małe kroki, wielkie kroki, Maciej Karpiński sezon 141

M. Karpiński, Małe kroki, wielkie kroki, reż. M. Karpiński, opieka artyst. A. Wajda, scen. K. Wiśniak, prapremiera 9.05.1976.


1976Emigranci, Sławomir Mrożek sezon 144


S. Mrożek, Emigranci, reż. A. Wajda, scen. K. Zachwatowicz, 24.04.1976.


1976Człowiek znikąd, Ignatij Dworiecki sezon 144

I. Dworiecki, Człowiek znikąd, przekł. J. Koenig, oprac. dramatur. G. Holoubek, reż. E. Lubaszenko, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, ukł. ruchu J. Tomasik, 28.04.1976.


1976Dzień dobry i do widzenia, Athol Fugard sezon 144


A. Fugard, Dzień dobry i do widzenia, przekł. M. Semil, reż. A. Polony, współp. reż. J. Krzyżanowski, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, 17.01.1976.


1975Wiśniowy sad, Antoni Czechow sezon 143

A. Czechow, Wiśniowy sad, przekł. i reż. J. Jarocki, , scen. J. Kowarski, muz. Z. Konieczny, 1.02.1975.


1975Niedźwiedź. Oświadczyny, Antoni Czechow sezon 143

A. Czechow, Niedźwiedź. Oświadczyny, przekł. A. Sandauer, reż. J. Bińczycki, scen. K. Wiśniak, muz. S. Radwan, 15.03.1975.


1975Rozmowy przy wycinaniu lasu, Stanisław Tym sezon 144

S. Tym, Rozmowy przy wycinaniu lasu, reż. J. Markuszewski, scen. K. Wiśniak, ukł. tańca Z. Więcławówna, 19.10.1975.


1975Pokój na godziny, Pavel Landovský sezon 143

P. Landovský, Pokój na godziny, przekł. J. Calka, reż. R. Próchnicka, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, oprac. muz. A. Mleczko, 10.05.1975.


1975Teoria śmiechu ..., wg Henri Stendhala sezon 143

H. Stendhal (wg), Ha! Ha! He! Hi,Hi-y, czyli Teoria śmiechu, przekł. W. Natanson, pios. P. J. de Béranger, przekł. E.  Zechenter-Spławińska, L. Długosz, C. K. Norwid, M. Rodoć, W. Syrokomla, wiersz L. J. Kern, reż. i oprac. teks. M. Stebnicka, P. Skrzynecki, scen. K. Wiśniak, oprac. muz. i akomp. A. Czarnecki, 8.03.1975.


1975Białe ogrody, Bohdan Urbankowski sezon 144


B. Urbankowski, Białe ogrody, reż. R. Próchnicka, scen. B. Greczyński, muz. Z. Konieczny, choreog. J. M. Birczyński, prapremiera 17.12.1975.


1975Garbus, Sławomir Mrożek sezon 144


S. Mrożek, Garbus, reż. J. Jarocki, scen. E. Starowieyska, 19.12.1975.


1974Noc listopadowa, Stanisław Wyspiański sezon 142

S. Wyspiański, Noc listopadowa, adapt. reż. i scen. A. Wajda, kost. K. Zachwatowicz, muz. Z. Konieczny, ruch sceniczny J. Tomasik, 13.01.1974.


1974Pan Puntila i jego sługa Matti, Bertolt Brecht sezon 143

B. Brecht, Pan Puntila i jego sługa Matti, przekł. Z. Krawczykowski, oprac. tekst. i reż. M. Prus, scen. K. Wiśniak, muz. P. Dessau, instr. J. Satanowski, 24.11.1974.


1974Dwoje na huśtawce, William Gibson sezon 142

W. Gibson, Dwoje na huśtawce, przekł. K. Piotrowski, B. Zieliński, reż. A. Polony, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, 10.03.1974.


1974Kopeć, Jacek Janczarski sezon 142

J. Janczarski, Kopeć, reż. J. Markuszewski, scen. K. Wiśniak, prapremiera: 28.02.1974.


1974Pierwszy dzień wolności, Leon Kruczkowski sezon 142


L. Kruczkowski, Pierwszy dzień wolności, reż. M. Okopiński, scen. K. Zachwatowicz, 9.05.1974.


1974Wyzwolenie, Stanisław Wyspiański sezon 142S. Wyspiański, Wyzwolenie, reż. K. Swinarski, scen. K. Wiśniak, muz. Z. Konieczny, ruch scen. J. Tomasik, 30.05.1974.


1973Wywiad, Hans Krendlesberger sezon 141

H. Krendlesberger, Wywiad, przekł. H. Vogler, reż. R. Próchnicka, scen. D. Mróz, oprac. muz. A. Mleczko, plast. ruchu Z.Więcławówna, prapremiera 14.01.1973.


1973Dziady, Adam Mickiewicz sezon 141

A. Mickiewicz, Dziady, insc. i scen. K. Swinarski, kost. K. Zachwatowicz, muz. Z. Konieczny, ukł. tańc. Z.Więcławówna, ukł. ruchu M.Lech, 18.02.1973.


1973Jak brat bratu, David Rabe sezon 141

D. Rabe, Jak brat bratu, przekł. J. Hera, reż. W. Laskowska, scen. Z. Pietrusińska, prapremiera 6.05.1973.


1973Marsz, Mieczysław Piotrowski sezon 141

M. Piotrowski, Marsz, reż. i scen. J. Grzegorzewski, muz. S. Radwan, 29.06.1973.


1973Proces, Franz Kafka sezon 141

F. Kafka, Proces, przekł. B. Schulz, adap. i reż. J. Jarocki, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, muz. S. Radwan, 13.07.1973.


1973Hyde Park, Adam Kreczmar sezon 142

A. Kreczmar, Hyde Park, reż. J. Markuszewski, scen. J. Polewka, muz. J. A. Marek, aranż. J. Jarczyk, 26.10.1973.


1973Dom otwarty, Michał Bałucki sezon 142

M. Bałucki, Dom otwarty, reż. J. Kreczmar, scen. J. Kosiński, kost. B. Jankowska, 27.10.1973.


1973Mąż i żona, Aleksander Fredro sezon 142

A. Fredro, Mąż i żona, reż. W. Laskowska, scen. Z. Pietrusińska, muz. J. Dobrzański, przygot. wokal. R. Krebsówna, 29.11.1973.


1972Lęki poranne, Stanisław Grochowiak sezon 141

S. Grochowiak, Lęki poranne, rez. W. Laskowska, scen. Z. Pietrusińska, 23.09.1972.


1972Bolszewicy, Michał Szatrow sezon 141

M. Szatrow, Bolszewicy, przekł. E. Szrojt, reż. A. Przybylski, scen. J. Zboromirski, 5.11.1972.


1972Gody życia, Stanisław Przybyszewski sezon 141

S. Przybyszewski, Gody życia, reż. W. Laskowska, scen. Z. Pietrusińska, 18.11.1972.