1952Szczygli zaułek, George Bernard Shaw sezon 120

G. B. Shaw, Szczygli zaułek, przekł. F. Sobieniowski, reż. J. Karbowski, dramaturg Z. Leśnodorski, scen. K. Frycz, 31.01.1952.


1952Trzydzieści srebrników, Howard Fast sezon 120

H. Fast, Trzydzieści srebrników, przekł. Z. Meissner i I. Babel, reż. I. Babel, dramaturg Z. Leśnodorski, scen. A. Pronaszko, 21.06.1952.


1952Pociąg do Marsylii, Krzysztof Gruszczyński sezon 120


K. Gruszczyński, Pociąg do Marsylii, reż. L. Zamkow, scen. T. Kantor, 18.04.1952. Na scenie Teatru im. J. Słowackiego.


1952Kruki, Henri Becque sezon 120

H. Becque, Kruki, przekł. H. Rostworowski, oprac. teks. i reż. R. Niewiarowicz, współ. reż. R. Bohdanowicz, scen. T. Kantor, 18.07.1952.


1951Nie trzeba się zarzekać, Alfred de Musset sezon 119

A. de Musset, Nie trzeba się zarzekać, przekł. T. Boy - Żeleński, reż. J. Kaliszewski, dramaturg Z. Leśnodorski, scen. A. Stopka, chor. B. Wolska, 19.05.1951.


1951Ciotunia, Aleksander Fredro sezon 119

A. Fredro, Ciotunia,  reż. R. Niewiarowicz, współ. dramat. Z. Leśnodorski, scen. K. Frycz, 24.02.1951.


1951Eugenia Grandet , Andrzej Wermer sezon 120

A. Wermer (wg powieści H. de Balzaca), Eugenia Grandet, reż. J. Kaliszewski, dramaturg Z. Leśnodorski, scen. T. Kantor, 7.09.1951.


1951W Błędomierzu, Jarosław Iwaszkiewicz sezon 119

J. Iwaszkiewicz, W Błędomierzu, insc. i reż. I. Babel, scen. B. Kamykowski, dramaturg Z. Leśnodorski, prapremiera: 30.06.1951.


1951Mirandolina, Carlo Goldoni sezon 120


C. Goldoni, Mirandolina, przekł. Z. Jachimecka, reż. I. Babel, dramaturg Z. Krawczykowski, scen. A. Stopka, 1.12.1951.


1951Niespokojna starość, Leonid Rachmanow sezon 120


L. Rachmanow, Niespokojna starość, przekł. P. Hertz, reż. W. Krzemiński, dramaturg Z. Leśnodorski, scen. K. Frycz, 6.11.1951.Na scenie Teatru im. J. Słowackiego.


1951Pieją koguty, J. Bałtuszis sezon 119

J. Bałtuszis, Pieją koguty, przekł. A. Lau-Gniadowska, reż. H. Szletyński, współ. reż. Z. Tymowska, dramaturg Z. Krawczykowski, scen. A. Pronaszko, muz. K. Meyerhold, 24.04.1951.


1951Sprawa Pawła Eszteraga, Sàndor Gergely sezon 119

S. Gergely, Sprawa Pawła Eszteraga, przekł. R. Ordyński, reż. I. Babel, dramaturg Z. Krawczykowski, scen. A. Pronaszko, muz. K. Meyerhold, 10.03.1951.


1950Inżynier Saba, Juliusz Wirski sezon 118

J. Wirski, Inżynier Saba, reż. T. Burnatowicz, współ. dramat. H. Vogler, scen. J. Szymański, 18.05.1950, (nowa wersja autorska).


1950Brygada szlifierza Karhana, Vašek Kána sezon 118

V. Kána, Brygada szlifierza Karhana, przekł. H. Walicka, reż. L. Zamkow, współ. dramat. Z. Leśnodorski, scen. J. Szymański, 25.03.1950.


1950W pewnym mieście, Anatol Sofronow sezon 118

A. Sofronow, W pewnym mieście, przekł. J. Brodzki, reż. K. Borowski, współ. dramat. S. W. Balicki, scen. S. Tenerowicz, 18.03.1950.


1950Pies ogrodnika, Felix Lope de Vega sezon 118


F. Lope de Vega, Pies ogrodnika, przekł. T. Peiper, reż. W. Krzemiński, współ. liter. J. Zagórski, scen. A. Pronaszko, muz. W. Krzemiński, kier. muz. K. Meyerhold, 28.01.1950.


1950Zwykły człowiek, Leonid Leonow sezon 119

L. Leonow, Zwykły człowiek, przekł. A. Kamieńska i J. Śpiewak, reż. W. Krzemiński, współ. dramat. Z. Leśnodorski, scen. A. Stopka, 8.12.1950.


1950Złote niedole, Władysław Krzemiński sezon 118


W. Krzemiński, Złote niedole (wg Trójki hultajskiej J. Nestroya), reż. W. Krzemiński, scen. J. Szymański, oprac. muz. A. Kluczniok, ukł. tańc. Z. Więcławówna, 26.07.1950.


1950Improwizacja w Wersalu, Uczone białogłowy, Molier sezon 113

Molier, Improwizacja w Wersalu, Uczone białogłowy, insc. i reż. L. Zamkow, współ. dramat. J. Zagórski, scen. K. Frycz, suita muz. K. Meyerholda (wg motywów muzyki teatru włoskiego XVII w.), 29.06.1950.


1950Faryzeusze i grzesznik, Małgorzata Wolin sezon 118

M. Wolin, J. Pomianowski, Faryzeusze i grzesznik, reż. R. Niewiarowicz, współ. dramat. Z. Leśnodorski, scen. S. Tenerowicz, 27.05.1950.


1950Wczoraj i przedwczoraj, Aleksander Maliszewski sezon 119

A. Maliszewski, Wczoraj i przedwczoraj, reż. J. Kaliszewski, wspólpr. dramaturgiczna H. Vogler, sce. T. Kantor, 18.11.1950.


1949Traktor i dziewczyna, Tadeusz Kwiatkowski sezon 117

T. Kwiatkowski - W.Mach - S. Otwinowski, Traktor i dziewczyna, reż. W. Krzemiński, scen. A. Stopka, muz. T. Dobrzański, 29.07.1949.


1949Krzyk jarzębiny, Wacław Kubacki sezon 118

W. Kubacki, Krzyk jarzębiny, insc. i reż. J. R. Bujański, współpr. literacka Z. Leśnodorski, scen. M. Eile, kost. I. Ipohorska, chor. B. Wolska, oprac. muz. K. Meyerhold, 23.10.1949.


1949Judyta, Charles de Peyret - Chappuis sezon 117

Ch. de Peyret – Chappuis, Judyta, przekł. K. Żuławska, reż. I. Babel, schemat dekor. M. Wenzel, 14.07.1949.


1949Moralność pani Dulskiej, Gabriela Zapolska sezon 118

G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej, reż. R. Niewiarowicz, współ. liter. Z. Leśnodorski, scen. S. Tenerowicz, 8.12.1949.


1949Lekkomyślna siostra, Włodzimierz Perzyński sezon 117

W. Perzyński, Lekkomyślna siostra, reż. R. Zawistowski, scen. A. Pronaszko, 22.01.1949.


1949Niemcy, Leon Kruczkowski sezon 118

L. Kruczkowski, Niemcy, reż. B. Dąbrowski, współ. liter. S. W. Balicki, scen. J. Kosiński, prapremiera: 22.10.1949.


1949Odwety, Leon Kruczkowski sezon 117

L. Kruczkowski, Odwety, reż. R. Zawistowski, scen. J. Piętkówna, 9.04.1949.


1949Inżynier Saba, Juliusz Wirski sezon 117

J. Wirski, Inżynier Saba, reż. J. Merunowicz, scen. W. Makojnik, 28.05.1949.


1949Głupi Jakub, Tadeusz Rittner sezon 117

T. Rittner, Głupi Jakub, reż. W. Ziembiński, scen. A. Pronaszko, 28.06.1949.


1949A działo się to w zapusty, Krystyna Grzybowska sezon 117


K. Grzybowska, A działo się to w zapusty, reż. zespoł. pod kier. M. Broniewskiej, scen. S. Tenerowicz, 18.03.1949.


1948Wyspa pokoju, Jewgienij Pietrow sezon 117

J. Pietrow, Wyspa pokoju, przekł. M. Wisłowska, reż. W. Krzemiński, scen. A. Stopka, 6.11.1948.


1948Maria Stuart, Juliusz Słowacki sezon 117

J. Słowacki, Maria Stuart, insc. i reż. W. Ziembiński, scen. K. Frycz, 7.10.1948.


1948Seans, Noel Coward sezon 116


N. Coward, Seans, przekł. Z. Meissner i I. Babel, reż. W. Ziembiński, scen. S. Tenerowicz, 24.07.1948.


1948Wesele Figara, Pierre Beaumarchais sezon 116


P. Beaumarchais, Wesele Figara, przekł. T. Boy-Żeleński, reż. W. Krzemiński, scen. K. Frycz, muz. W. Krzemieński, piosenki L. H. Morstin i J. Kydryński, kier. muz. K. Meyerhold, ukł. tańc. M. Broniewska, 7.07.1948.


1948Amfitrion 38, Jean Giraudoux sezon 117

J. Giraudoux, Amfitrion 38, przekł. i reż. B. Korzeniewski, scen. A. Pronaszko, muz. Z. Jeżewski, 26.11.1948.


1948Cement, Juliusz Wirski sezon 116

J. Wirski, Cement, reż. R. Zawistowski, scen. J. Kosiński, prapremiera: 3.06.1948.


1948Romans z wodewilu, Władysław Krzemiński sezon 117

W. Krzemiński, Romans z wodewilu, (wg Krowoderskich zuchów S. Turskiego), reż. W. Krzemiński, scen. K. Frycz, oprac. muz. A. Kluczniok, choreog. E. Papliński, 31.12.1948.


1948Archipelag Lenoir, Armand Salacrou sezon 116

A. Salacrou, Archipelag Lenoir, przekł. M. Serkowska, reż. K. Zelwerowicz, scen. M. Eile, 29.05.1948.


1948Dobra wróżba, Stefan Otwinowski sezon 116

S. Otwinowski, Dobra wróżba, reż. W. Ziembiński, scen. A. Stopka, prapremiera: 15.04.1948.


1948Dom pod Oświęcimem, Tadeusz Hołuj sezon 116

T. Hołuj, Dom pod Oświęcimem, reż. K. Borowski, scen. J. Kosiński, 23.03.1948.


1948Harry Smith odkrywa Amerykę, Konstantin Simonow sezon 116

K. Simonow, Harry Smith odkrywa Amerykę, przekł. A. Baliński, reż. W. Krzemiński, scen. A.Stopka, 21.02.1948


1948Pan inspektor przyszedł, John B. Priestley sezon 116


J. B. Priestley, Pan inspektor przyszedł, przekł. J. Brodzki, reż. W. Ziembiński, scen. S. Tenerowicz, 22.01.1948.


1948Noe i jego menażeria, Tadeusz Łomnicki sezon 117


T. Łomnicki, Noe i jego menażeria, reż. R. Zawistowski, , scen. A. Stopka, muz. Z. Jeżewski, 29.10.1948.


1947Powrót syna marnotrawnego, Roman Brandstaetter sezon 116

R. Brandstaetter Powrót syna marnotrawnego, insc. J. Warnecki, współpraca reż. M. Broniewska, scen. K. Frycz, kompozycja i kier. muzyczne K. Meyerhold, oprac. scen. L.H.Morstin, J. Warnecki, 20.11.1947.


1947Mąż i żona, Aleksander Fredro sezon 116

A. Fredro, Mąż i żona, teksty międzyaktów A. Polewka, insc. i reż. W. Krzemiński, scen. A. Stopka, muz. W. Krzemieński, 6.09.1947.


1947Dewaluacja Klary, Maria Jasnorzewska-Pawlikowska sezon 115

M. Jasnorzewska-Pawlikowska, Dewaluacja Klary, reż. W. Ziembiński, scen. J. Piętkówna, prapremiera: 7.05.1947.


1947Twarz i maska, Luigi Chiarelli sezon 115

L. Chiarelli, Twarz i maska, przekł. Z. Jachimecka, reż. R. Niewiarowicz, scen. J. Kasarab, 23.06.1947.


1947Otello, William Shakespeare sezon 115

W. Shakespeare, Otello, przekł. J. Paszkowski, insc. i reż. J. Karbowski, scen. J. Kosiński, muz. J. Maklakiewicz, 10.06.1947.


1947Komediant, Władysław Bodnicki sezon 115

W. Bodnicki, Komediant, insc. i reż. W. Hańcza, scen. K. Frycz, muz. J. Maklakiewicz, kier. muz. K. Meyerhold, prapremiera: 23.04.1947.


1947Promieniści, Krystyna Grzybowska sezon 115

K. Grzybowska, Promieniści, reż. W. Ziembiński, scen. A. Stopka, oprac. muz. A. Żuliński, 17.02.1947.


1947Mieszczanie, Maksym Gorki sezon 116

M. Gorki, Mieszczanie, przekł. A. Grzymała-Siedlecki, reż. J. Karbowski, scen. K. Gajewski, 27.09.1947


1947Temperamenty, Antoni Cwojdziński sezon 116

A. Cwojdziński, Temperamenty, reż. W. Krzemiński, scen. S. Tenerowicz, obrazy A. Stopka, 9.10.1947.


1947Słomkowy kapelusz, Eugene Labiche sezon 116

E. Labiche, Słomkowy kapelusz, przekł. i oprac. autor. M. Rusinek, insc. i reż. R. Zawistowski, scen. M. Eile, kost. J. Ipohorska, muz. A. Kopyciński, oprac. muz. Z. Jeżewski, ukł. tan. E. Papliński, 31.12.1947.


1947Kaprysy Marianny, Alfred Musset sezon 116

A. Musset, Kaprysy Marianny, przekł. T. Boy-Żeleński, reż. W. Krzemiński, scen. A. Pronaszko, muz. W. Krzemieński i Z. Jeżewski, przekł. pios. L. H. Morstin, 6.11.1947.


1947Adwokat i róże, Jerzy Szaniawski sezon 116

J. Szaniawski, Adwokat i róże, reż. M. Broniewska, scen. J. Piętkówna, 15.01.1948. Scena Teatru im. J. Słowackiego


1947Ocalenie Jakuba, Jerzy Zawiejski sezon 116

J. Zawieyski, Ocalenie Jakuba, reż. R. Zawistowski, scen. J. Kosiński,30.10.1947.


1946Jajko Kolumba, Stefan Flukowski sezon 114

S. Flukowski /przy współudziale A. Nowickiego, W. Natansona, H. Rostworowskiego/, Jajko Kolumba, reż. J. Koecher, scen. A. Stopka, muz. S. Gajdeczka , choreogr. K. Terra, prapremiera 1.02.1946.


1946Droga do świtu, Bohdan Pepłowski sezon 114

B. Pepłowski, Droga do świtu, reż. J. Wyszomirski, scen. A. Stopka, muz. S. Kisielewski, pios. Warszawskie dzieci S. R. Dobrowolski, A. Panufnik, prapremiera: 15.03.1946.


1946Powrót, Robert de Flers sezon 115

R. de Flers, F. de Croisset, Powrót, przekł. W. Perzyński, reż. W. Biegański, scen. J. Kasarab, 28.12.1946.


1946Wielkanoc, Stefan Otwinowski sezon 115

S. Otwinowski, Wielkanoc, reż. W. Woźnik, scen. A. Stopka, muz. J. Maklakiewicz, 4.12.1946.


1946Orfeusz, Anna Świrszczyńska sezon 115

A.Świrszczyńska, Orfeusz, reż. W. Woźnik, scen. J. Kosiński, kom. muz. A. Malawski, kier. muz. K. Meyerhold, choreog. M. Dąbrowska , 31.10.1946.


1946Żeglarz, Jerzy Szaniawski sezon 115

J. Szaniawski, Żeglarz, reż. W. Ziembiński, scen. A. Stopka, 19.10.1946.


1946Król włóczęgów, Brain Hooker sezon 114

B. Hooker - W. H. Post, Król włóczęgów, muz. R. Friml, przekł. i adapt. muz. T. Sygietyński, piosenki J. Tuwim, insc. i reż. J. Warnecki, scen. A. Bunsch i A. Cybulski, kier. muz. J. Dobrzański, 20.06.1946.


1946Zbyt liczna rodzinka, Henri Birabeau sezon 114

H. Birabeau, Zbyt liczna rodzinka, przekł. M. Serkowska, reż. K. Severin-Zelwerowicz, scen. E. Bożyk 18.06.1946.


1946Życie kręci się w kółko, WilliamSomerset Maugham sezon 114

W. S. Maugham, Życie kręci się w kółko, przekł. J. Rylska, reż. K. Rudzki, scen. A. Pronaszko, 27.04.1946.


1946Pasażer bez bagażu, Jean Anouilh sezon 114

J. Anouilh, Pasażer bez bagażu, przekł. B. Korzeniewski, reż.  J. Warnecki, scen. J. Kosiński, 3.04.1946.


1946Jason, Artur Marya Swinarski sezon 114

A. M. Swinarski, Jason, reż. K. Severin-Zelwerowicz, scen. J. Kosiński, prapremiera 11.02.1946.


1946Odys u Feaków, Stefan Flukowski sezon 115

S. Flukowski, Odys u Feaków, insc. i reż. J. Karbowski, scen. S. Teisseyre, muz. S. Kisielewski, kier. muz. A. Zarubin, choreog. E. Papliński, l.03.1947.


1946Ich czworo, Gabriela Zapolska sezon 115

G. Zapolska, Ich czworo, reż. R. Zawistowski, scen. K. Gajewski, 19.03.1947.


1946Rozdroże miłości, Jerzy Zawieyski sezon 115

J. Zawieyski, Rozdroże miłości,  reż. R. Zawistowski, scen. J. Kasarab, muz. W. Poźniak, 20.11.1946.


1945Teoria Einsteina, Antoni Cwojdziński sezon 113

A. Cwojdziński, Teoria Einsteina, reż. J. Osterwa, scen. T. Boguszewska, 27.04.1945.


1945Mąż doskonały, Jerzy Zawieyski sezon 113

J. Zawieyski,  Mąż doskonały, oprac. scen. J. R. Bujański, kost. i dekor. A. Pronaszko, muz. R. Palester, 1.04.1945


1945Nowy rok bieży (jasełka), Marian Rapalski sezon 114

M. Rapalski, Nowy Rok bieży (jasełka), reż. J. Warnecki, scen. T. Boguszewska, 25.12.1945.


1945Cyd, Pierre Corneille sezon 113

P. Corneille – S. Wyspiański, Cyd, insc. i reż. J. R. Bujański, scen. T. Kantor, muz. J. Maklakiewicz, 25.07.1945. Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej


1945Pigmalion, George Bernard Shaw sezon 114

G. B. Shaw, Pigmalion, przekł. F. Sobieniowski, reż. J. Mayen, scen. J. Kosiński, 7.11.1945.


1945Nieboszczyk pan Pic, Charles de Peyret-Chappuis sezon 114

Ch. de Peyret-Chappuis, Nieboszczyk pan Pic, przekł. J. Rylska, reż. J. Warnecki, scen. A. Pronaszko, 12.10.1945.


1945Igraszki trafu i miłości, Pierre Marivaux sezon 114

P. Marivaux, Igraszki trafu i miłości, przekł. T. Boy-Żeleński, reż. J. Warnecki, scen. T. Boguszewska, 4.09.1945.


1945Roxy, Barry Conners sezon 114

B. Conners, Roxy, przekł. T. F., reż. K. Severin-Zelwerowicz, scen. J. Kosiński, 19.12.1945.


1945Masław, Jerzy Zawieyski sezon 114

J. Zawieyski, Masław, inscen. J. Warnecki, scen. A. Pronaszko, muz. R. Palester, prapremiera 19.12.1945.


1945Dzień jego powrotu, Zofia Nałkowska sezon 113

Z. Nałkowska,  Dzień jego powrotu, oprac. scen. J. R. Bujański, scen. T. Kantor, 17.06.1945.