Zapraszamy na nasze profile na portalach wideo. Tam możesz zobaczyć zapowiedzi naszych spektakli.

MICET / Edukacja w Starym Teatrze

0 Komantarz(y)
401
1-12-2016

MICET to eksperymentalna przestrzeń, w której można rozwijać wyobraźnię, wzajemnie się inspirować, sprawdzić swój twórczy potencjał. To miejsce dla tych, którzy w życiu szukają spontaniczności, a w pracy – kreatywności.

Pięć tematów organizuje przestrzeń w ścieżki (wytyczone wokół archiwalnych i współczesnych przedstawień Starego Teatru), których przebieg zależy od wyboru zwiedzającego. Każda że ścieżek składa się z części edukacyjnej oraz programu ćwiczeń.EDUKACJA W STARYM TEATRZE
W ramach edukacji w MICET proponujemy lekcje teatralne i zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych. Wykorzystując siłę scenicznego przekazu, chcemy prowokować do stawiania pytań o człowieka, jego tożsamość oraz miejsce w kulturowym uniwersum.
Punktem wyjścia do rozważań może stać się przypadkowy artefakt, fragment spektaklu czy tekstu, cytat, aktualny kontekst kulturowy. Redefiniowanie pojęć, tworzenie sieci asocjacji, map myśli, odczytywanie sensów przedmiotów (rekwizytów), imitowanie działań i projektowanie alternatywnych zdarzeń – tego, w różnym natężeniu, doświadczą Uczestniczki i Uczestnicy zajęć w MICET.

W styczniu zapraszamy na:

I. Spotkanie nauczycieli, animatorów kultury, edukatorów, przedstawicieli teatru, które odbędzie się w Muzeum Interaktywnym Centrum Edukacji Teatralnej (MICET),
13 stycznia 2017, godz. 17.00-19.00
ul. Jagiellońska 1


Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu zaadaptowaną na nowo przestrzeń Muzeum Starego Teatru oraz przedstawimy przygotowane dla szkół propozycje edukacyjne.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, dla których teatr jest ważnym miejscem, do rozmowy i wymiany doświadczeń. Otrzymają Państwo pakiet materiałów edukacyjnych oraz zaświadczenie o udziale w spotkaniu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o mejlowe lub telefoniczne potwierdzenie obecności.

Informacje i zapisy: rezerwacja@stary.pl, tel. 12 422 40 40
Szczegółowe informacje: www.micet.pl/wydarzenia
Lekcje teatralne
połączone z oglądaniem spektaklu z aktualnego repertuaru lub zwiedzaniem MICET-u – realizujące dwa tematy:


1.
Czy wolność zawsze znaczy (to samo)?
O różnych przyczynach oporu

Współczesna wolność jest pojęciem wielopoziomowym, które należy rozpatrywać w kontekście pytań o człowieka i jego tożsamość. Zaproponowane przedstawienia skłaniają do refleksji nad lojalnością wobec władzy, wiernością wobec własnych przekonań i pragnień, rolą wspólnoty w życiu jednostki, sensem walki o wolność, własną tożsamością. Wolność, władza, pożądanie to słowa-klucze do przedstawień wpisujących się w temat zajęć.
„Czy mały Józefek nie będzie się mnie wstydził?” – pyta Piłsudski w Bitwie warszawskiej. „Bardzo łatwo jest przegapić ten moment, żeby przestać” – mówi Wilczyca, jedna z „bohaterek polskiej transformacji”. Szansę na życie w zgodzie z samym sobą marnuje tytułowy bohater Marlowe’a. Na poznanie prawdy nie pozwala sobie Idol-performer z Do Damaszku. Testu z kompetencji społecznych nie zdają bohaterowie Być jak Steve Jobs. Bohaterowie polskiej transformacji. Ballady o lekkim zabarwieniu heroicznym. Wypaczona wolność okazuje się synonimem katastrofy. Inaczej po prostu być nie może.
W czasie zajęć zastanowimy się nad tym, co decyduje o wielkości człowieka. Na czym polega heroizm dnia codziennego? Czym jest mitologizacja i jaką funkcję społeczną pełni? Czy naród jest synonimem społeczeństwa? Dlaczego polityczna wygrana nie koi jednostkowego bólu?


2.
Szeptem, krzykiem albo zupełnie inaczej…
O poszukiwaniu tożsamości

Słowem-kluczem do wybranych z repertuaru, omawianych podczas zajęć tytułów można uczynić pojęcie tożsamości. Bohaterowie przedstawień zastanawiają się nad swoim miejscem w świecie, a pytanie o sens i wartość własnego życia odsłania się przed nami na wiele sposobów i przybiera różne formy. Spektakle stawiają pytanie o tożsamość jednostkową lub koncentrują się na sile, która łączy zbiorowość i jest istotą wspólnoty (religijnej, kulturowej, narodowej). Wszystkie propozycje rozważają problem ludzkiej godności, pytają o to, skąd bierze się zło. Pokazują uwikłanie człowieka w rozmaite konflikty. Nie proponują prostych odpowiedzi, ale zmuszają do refleksji nad tym, co współcześnie oznaczają słowa: „norma” czy „sprawiedliwość”. Umiejętność określenia własnej tożsamości oznacza świadome życie. Szacunek dla tożsamości Innych to kwestia odpowiedzialności za kształt świata (bez uprzedzeń).

Cena: koszt biletu na spektakl lub do MICET-u
Liczba uczestników: do 25 osób


II. Warsztaty dla młodzieży
Pamięć przedmiotów z lat transformacji


Czego możemy dowiedzieć się o historii Polski z przełomu lat 80. i 90., badając przeszłość przedmiotów? Czym jest pamięć rzeczy? Jakie opowieści o polskiej codzienności okresu transformacji przywołują przedmioty z tego czasu?
Wspólnie zastanowimy się nad tym, w jaki sposób przedmioty – pamiątki związane z historią sprzed transformacji ustrojowej – mogą pomagać w poznawaniu historii, przywoływać wspomnienia oraz budzić nostalgię za czasem bezpowrotnie minionym. Celem warsztatu jest poznanie narzędzi pracy z historią opowiadaną przez pryzmat przedmiotów i obyczajów, w tym przybliżenie zasad pracy z historią mówioną. Przyjrzymy się związanym z czasem przemian realnym przedmiotom, wokół których prowadzone będą dalsze działania.

Warsztat to propozycja skierowana w szczególności do młodzieży gimnazjalnej.
Termin: 14 stycznia, godz. 16.00
Możliwe również inne terminy po uprzednim zgłoszeniu grupy.
Czas trwania: 1,5 godz.
Cena: 10 zł od osoby
Liczba uczestników: 10-15 osób


III. Warsztaty dla dzieci:
Zaplątani w sieci


A gdyby wszystkie telefony na Ziemi zamieniły się w telefony Spidermana? To znaczy, podczas wykonywania połączenia sieć wystrzeliwałaby w kierunku odbiorcy. W momencie Ziemia pokryłaby się pajęczą siecią. Taką właśnie komunikacyjną sieć stworzymy podczas warsztatów.
 
Warsztat towarzyszy przedstawieniu Książka telefoniczna w dniu 18 stycznia, godz. 19.30
Cena: 10 zł od osoby

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły: ZAPRASZAMY DO MICET! 26/11 - Zagraj w teatr- zajęcia warsztatowe MHK w Starym Teatrze Plebiscyt na Aktorkę/Aktora sezonu 2015/2016 w Narodowym Starym Teatrze Edukacja w Starym Teatrze "Weekend dla seniora" w Starym Teatrze OGŁOSZENIE - POSZUKUJEMY DWÓCH EDUKATORÓW MICET Długi obieg, czyli 24 h w Starym już za nami! Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana w Starym Teatrze
Stary Teatr MICET edukacja